Norge

Politiet øker grense- og utlendingskontrollen og beholder bevæpningen på ubestemt tid

Politiet setter flere folk til å foreta grensekontroller og utlendingskontroller som en følge av terrortrusselen. Flere personer vil bli kontrollert nå enn til vanlig.

  • Eivind Nicolai Lauritsen

— Vi setter på flere resurser på etteretning, analyse, grense- og utlendingskotroll. Det vil si at vi øker volumet mennesker som jobber med den siden av politiets virksomhet. Både på ren etterretning, men også på det feltet som handler om utlendingskontroll på territoriet, sier Kaare Songstad, beredskapssjef i Politidirektoratet.

Les også:

Les også

Slik trappes letingen etter mulige terrorister opp langs de norske grensene

Dermed skalerer politiet opp aktiviteten langs den norske grensen. Etter det Aftenposten forstår er det Kripos som koordinerer dette arbeidet nasjonalt.

Vil stoppe flere

— Dere øker volumet. Vil det bety at dere gjør flere utlendingskontroller av de som kommer til Norge og stoppe flere på grensen? Er det en økning i aktiviteten på den måten også?

— Svaret på det er ja. Siktemålet er å øke aktiviteten på et fagfelt som vi har fra før. Dette vil vi ha mer opp i den situasjonen vi er i nå fordi vi har vært i en situasjon der noen kan komme utenfra og der noe kan være utenlandsk opprinnelse, og da er etteretning og grensekontroll helt åpenbare tiltak, sier Songstad.

Trapper ned beredskap

Etter seks dager med et norsk politivesen i høyberedskap varsler Politidirektoratet nå at vi nærmer oss en normalisering av politiets daglige arbeid.

— Vi nedjusterer den operative bemanningen, men opprettholder bevæpning av mannskapet, sa Kaare Songstad på en pressekonferanse tirsdag.

I klartekst betyr dette at mye av mannskapet som ble kalt inn til arbeid etter PST bekreftet en «reell, men uavklart» terrortrussel mot Norge torsdag 24. juli, nå kan reise tilbake på ferie eller plukke opp sine vanlige arbeidsoppgaver.

«Delvis permanent situasjon»

— En grunn til justeringene vi gjør nå er at vi er nødt til å høyde for at situasjonen kan vare i en del tid. For oss er det bedre å gjøre endringer nå slik at vi kan møte en permanent, eller delvis permanent, situasjon, sa Songstad

Politiet opplyste tirsdag om at situasjonsbildet er uendret og at faren er noe redusert i forhold til den opprinnelige trusselen som ble beskrevet i forrige uke.

— PST beskkriver fortsatt situasjonen som ikke avklart og at dette er en situasjon som fortsatt kan endre seg raskt, sa Songstad.

Opprettholder bevæpning

Selv om antallet politifolk vil gå tilbake mot normalen, opprettholdes den generelle bevæpningen av landets politistyrker.

— Vi tilpasser beredskapen i riket til den situasjonen som foreligger. Vi nedjusterer den operative bemanningen, men opprettholder bevæpning av mannskapene og har gitt klare føringer at poltidistriktene skal være forberedt på en rask oppskalering av den kapasiteten hvis nødvendig, sier han.

Han var likevel klar over at politiet i Norge skal være et ubevæpnet politi.

- Hvis trusselvurderingen fortsetter slik den er nå, kan det tenkes at bevæpning blir å vare lenge. Men vi har et ubevepnet politi i Norge, og det vil vi tilbake til, sa beredskapssjefen.

Bevæpnet norsk politi i Finland

Visepolitikommissær Seppo Kolehmainen i det finske rikspolitiet sier til avisen Helsingin Sanomat at de har gitt norsk politi tillatelse til å bære våpen ved grenseovergangene til Utsjok og Kilpisjärvi. Forespørselen skal ha kommet allerede på torsdag, samme dag som PST informerte allmennheten om terrortrusselen mot Norge..

Det varABC Nyheter som først fortalte om hva den finske avisen skrev.

– Norsk politi kontaktet oss fordi grenseoverganger i Utsjok og Kilpisjärvi ligger på finsk side av grensen. De ba om tillatelse til å bære våpen i området, sier Kolehmainen til Helsingin Sanomat.

Ifølge den finske avisen har norsk politi stanset og undersøkt flere biler ved grenseovergangene uten å ha funnet noe.

Regjeringen vil ta regningen

Finansminister Siv Jensen (Frp) lover tidligere på tirsdag at politiet ikke skal bli sittende igjen med regningen for skjerpet beredskap.

— Regjeringen mener det er riktig å bruke nødvendige ressurser når situasjonen tilsier det, sier hun til NTB.

Les mer:

Les også

PST: Trusselvurderingen er uendret

Hun vil foreslå en tilleggsbevilgning under budsjettforhandlingene til høsten, når den endelige prislappen for den utvidede beredskapen etter terrortrusselen er klar.

Songstad er positiv til at Siv Jensen varsler at regjeringen vil ta regningen

— Men per i dag har vi problemer med å svare på hvor store ekstrakostnaden denne økte beredskapen vil medføre. Et annet problem er at den økte kapasiteten nå vil føre til nedsatt bemanning senere. Ferie som ble avbrutt skal tas ut, og det er noe vi må få til å gå opp, sa Songstad.

Les også

  1. Forsker tror aldri vi får vite hva terrortrusselen gikk ut på

  2. Syv selvmordsbombere fra skandinavia

- Vi nedjusterer den operative bemanningen, men opprettholder bevæpning av mannskapet, sa Kaare Songstad, beredskapssjef i Poliidirektoratet på en pressekonferanse om terrortrusselen mot Norge tirsdag.