Pantesatsene heves

Klima- og miljødepartementet har besluttet å heve pantesatsene til 2 kroner for små flasker og bokser og 3 kroner for store flasker.

Målet med høyere pantesatser er at færre tomflasker havner i søpla.

Dagens satser på henholdsvis 1 krone og 2,50 kroner har stått stille siden begynnelsen av 90-tallet. Den reelle verdien er derfor om lag halvert siden den gang.

Det er høy retur av drikkevareemballasje i Norge, men det er fortsatt noe på avveie som forsøpler miljøet og naturen.

– Vi dobler panten på halvliters flasker og bokser. Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Men han understreker at satsene ikke bør være for høye.

– Det kan virke mot sin hensikt å heve pantesatsene for mye. Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen.

De nye pantesatsene vil tre i kraft ved nyttår. De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.