Inge D. Hanssen: - Jeg kan ikke huske en straffesak hvor det har vært så problematisk å få tiltaltes forklaring.

Gjøvik (Aftenposten): Den tiltalte moren elsket datteren og legger skylden på skoler, barnevern og helsevesenet.

Advokat Ann Turid Bugge (til venstre) og moren som i Valdres tingrett er tiltalt etter at datteren hennes døde av avmagring.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe har en helt annen oppfatning av hvem som har ansvaret for at Angelica Lem Heggelund døde under tragiske omstendigheter på familiens hytte i Valdres nyttårsaften 2015.

Aktor mener at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil at det er moren, Camilla Lem Heggelund (46), som ene og alene er skyld i datterens død.

Tiltale: Grov mishandling

Tiltalen her i Valdres tingrett omfatter grov mishandling, ved at moren ikke sørget for at Angelica fikk nødvendig helsehjelp og behandling. Ifølge tiltalen skal hun aktivt ha vanskeliggjort at datterens helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter.

Moren skal blant annet ha avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialhelsetjenesten. Hun skal ha avslått å ta med datteren til helsekontroll hos fastlege, hun skal ha tatt Angelica ut av skolen, flyttet henne til hytta på Beitostølen og unndratt henne fra ordinær skolegang.

Da Angelica døde på hytta 31. desember 2015, veide hun 21,7 kilo.

Tiltaltes mentale helse

I april i fjor måtte saken utsettes etter halvannen dags forhandlinger, fordi tiltalte brøt sammen. Siden den gang har det vært mye oppmerksomhet rundt tiltaltes mentale helse.

Denne gangen er det gjort flere tiltak i håp om at tiltalte skal være i stand til å avgi en forklaring for retten, blant annet flere pauser og kortere rettsdager. Etter planen skal tiltalte starte sin forklaring tirsdag.

Hvordan dette skal gå, er umulig å si i dag. Tiltalte brøt sammen allerede da aktor innledet med å lese opp tiltalebeslutningen. Hun gråt høylytt og måtte forlate rettssalen. Resten av dagen fulgte hun rettsforhandlingene gjennom TV-overføring til et bakrom.

En belastning

Det er alltid en belastning å møte som tiltalt i retten. Jeg kan likevel ikke huske en straffesak hvor det har vært så problematisk å få tiltaltes forklaring.

Forut for hovedforhandlingen har flere sakkyndige uttalt seg om 46-åringens evne til å gjennomføre saken.

Psykolog Atle Austad er privatengasjert sakkyndig fra forsvarerne Aasmund O. Sandland og Ann Turid Bugge. Han konkluderer med at tiltalte lider av posttraumatisk stressyndrom og ikke er i stand til å gjennomføre noen rettssak.

Psykiater Synne Sørheim er av en annen oppfatning: Hun konkluderer med at moren oppfyller kriteriene for personlighetsforstyrrelse; hun er oppmerksomhetssøkende, dramatiserende og overdriver betydningen av en somatisk sykdom.

De to sakkyndige som er oppnevnt av retten, Helge Haugerud og Terje Tørrissen, slutter seg til Sørheims konklusjoner. De mener hun er strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe (til venstre) i samtale med Aasmund O. Sandland – forsvarer for moren som i Valdres tingrett er tiltalt etter at datteren døde av avmagring.

Utfordring for retten

Med dette som bakteppe blir det en utfordring for sorenskriver Pål Prestesæter å få gjennomført tiltaltes forklaring.

Uten hennes rettslige forklaring kan det bli problematisk å få saken opplyst på en tilfredsstillende måte.

I sakens dokumenter ligger det et politiavhør og et rettslig avhør fra et fengslingsmøte. Det er ingen ting i veien for at disse forklaringene kan leses opp, men sett fra dommernes bord er det viktig å få tiltaltes umiddelbare forklaring i retten.

Spiller av opptak

Rettssaken som startet på Gjøvik mandag, er en fortsettelse av saken som ble avbrutt i april i fjor. Det stiller krav til det som på rettsspråket kalles reassumering; hovedtrekkene i det som skjedde i første del av hovedforhandlingen må gjentas. Derfor spiller aktor av opptakene fra tiltaltes første forklaring – inntil hun brøt sammen og ikke orket mer.

I opptakene hører vi en offensiv tiltalt som slår tilbake mot aktoratets påstander. I sin frie forklaring legger hun ansvaret for datterens død på skolen, helsevesenet og barnevernet. Selv gjorde hun hva hun kunne for datteren.

Det er fortsettelsen av denne forklaringen vi etter planen skal få høre tirsdag.