Norge

Dette er Nødnett

Milliardutbyggingen av det nye digitale sambandssystemet for nødetatene er et av de viktige beredskapsløftene i norsk historie. Arbeidet med å få et nytt system på plass har pågått siden 1995.

 • Aftenposten Redaksjon

1995: Statens helsetilsyn foreslår et nytt felles radiosystem for nødetatene.

1998: Justisdepartementet setter ned en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for et nytt felles Nødnett. Samme år sier lederen for dagens Direktorat for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl, at Nødnett-teknologien vil kunne overføre video. Det kan den ikke i dag.

2000: Et pilotprosjekt for felles samband startes i Trondheim. Prosjekt er basert på teknologien som i dag brukes i Nødnett (TETRA).

2002: En utredning utført av Nexia konkluderer med at man bør utvikle dagens GSM-teknologi til Nødnett fremfor å benytte seg av TETRA.

Januar 2004 : Det er blitt brukt seks år og 126 millioner kroner på å utrede det nye Nødnettet.

Juni 2004: Nødetatene har 122 krav det nye systemet må oppfylle.

Desember 2004: Stortinget vedtar å bygge ut Nødnett i Norge i to trinn.

2005: Ti selskaper med ulike teknologiske løsninger er med i de innledende rundene om å få levere nytt Nødnett. IKT Norges generalsekretær Per Morten Hoff tar til orde for å utsette prosjektet og satse på mer moderne teknologi.

Arbeidet med å bygge nytt nødnett har av Justisdepartementet blitt omtalt som det mest kompliserte de noen gang har gjennomført: 4000 detaljerte krav fra nødetatene måtte oppfylles for at leverandørene skulle få være med på konkurransen om å levere systemet. Resultatet ble enorme mengder tekniske dokumenter. Her leveres et av tilbudene i oktober 2005.

2006: Justisdepartementet velger TETRA-teknologien til nytt Nødnett. Siemens får milliardkontrakten. Samtidig er selskapet under etterforskning for korrupsjon. Trond Giske blir settestatsråd for Knut Storberget i prosessen, siden Storbergets kone jobber i et PR-byrå tilknyttet Siemens. Stortinget godkjenner at utbyggingen kan starte.

Mai 2007: Siemens-sjefen som underskrev Nødnett-kontrakten innrømmer smøring av ansatte i Forsvaret.

April 2007: Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) opprettes med Tor Helge Lyngstøl som direktør. Samtidig fusjonerer Siemens og Nokia sine telekomdivisjoner til Nokia Siemens Networks (NSN), som overtar Nødnett-kontrakten.Juni 2007: DNK varsler forsinkelser på grunn av «oppstartsproblemer» hos NSN.

November 2007: Klageorganet for offentlige anskaffelser slår fast at DNK brøt reglene og ga Siemens/Motorola fordeler da de kjøpte nye radioterminaler for rund 50 millioner kroner. VHF Communications varsler søksmål.

Mars 2009: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) omtaler hele prosessen som kaotisk, og legger mye av skylden på leverandøren. Prosjektet er nå minst to år forsinket.

Juni 2009: Regjeringen bevilger 110 millioner kroner ekstra til prosjektet på grunn av ekstrakostnader og forsinkelser. NSN innrømmer at de ikke klarer jobben og at de taper penger.

Politiet i Oslo har brukt det nye digitale nødsambandet siden 2010. Slik ser de digitale radioene ut.

Oktober 2009: Politiet nekter pressen å overvære en stor test av det nye sambandet.

Desember 2009: Nye forsinkelser og nye 110 millioner kroner sprøytes inn i Nødnett-prosjektet.

Mars 2010: Oslo-politiet tar i bruk det nye sambandet.

Juni 2011: Stortinget vedtar utbygging i hele Norge.

22. juli 2011: Terroraksjonene i Oslo og på Utøya setter beredskapsetatene og sambandet på store prøver. På grunn av forsinkelsene er ikke Nødnett bygget ut ved Utøya, noe som skaper sambandsproblemer når politi fra ulike distrikter skal samarbeide.

August 2011 : DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl innerømmer at prosjektet har vært for ambisiøst. Arbeidet er nå tre år forsinket.

Januar 2012: Underleverandøren Motorola overtar hele Nødnett-kontrakten fra NSN. Aftenposten avslørte at denne overføringen kunne være ulovlig. Kontrakten har en verdi på fire milliarder kroner.

Saken fortsetter under bildet

Tor Helge Lyngstøl er direktør for direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og har vært med på arbeidet med å få på plass et nytt nødnett siden 1998. I arkivet i Nydalen er det tusenvis av sider med utredninger, evalueringer, analyser, kostnadsoverslag, kvalitetssikringer – som forteller historien om et prosjekt som har vært svært omfattende og teknisk utfordrende.

Mai 2012 : Målet er nå at Nødnett skal være utbygget i hele landet i 2015. Totaltkosnad: Seks milliarder kroner.

Sommer og høst 2012 : Aftenposten belyseri en rekke artikler manglende innendørsdekning og store kostnadsøkninger for Nødnett-brukerne.

Mai 2013: Kontraktsoverføringen fra Nokia Siemens til Motorola godkjennes. En ny runde kunne økt risikoen for forsinkelser i utbyggingen og tap av menneskeliv, slår Klagenemda for offentlige anskaffelser fast.

Oktober 2013: Regjeringsskifte. Solberg-regjeringen lover å levere en egen sak på status i Nødnett-prosjektet, slik de selv har krevd i opposisjon.

Høst 2015: Nødnett planlegges ferdigstilt i hele landet i 2015.

Les også

 1. Nok et trist IT-kapittel

 2. Teknisk trøbbel for nødnettet - dekker Norge først høsten 2016

 3. Riksrevisjonen: Alvorlige nødnett-feil blir ikke rettet

 4. Nødnettet må bygges med tanke på krise

 5. - Nødnettet kan bygges ut raskere

 6. Stortinget krever svar om korrupsjonsanklager om nødnett

 7. Fikk muntlig forsikring om at Norge ikke var involvert i korrupsjonssak

 8. Gransker mulig korrupsjon i europeiske nødnettprosjekter

 9. Friskmelder omstridt overføring av nødnettkontrakt

 10. Skal granske nødnettprosjektet

Les mer om

 1. Nødnett