Indiske IT-arbeidere har fortsatt tilgang til nødnettet

IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.

Nødnettet består av radioterminaler, over 2000 basestasjoner og datasystemer.

Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften. I 14 måneder hadde selskapets ansatte full tilgang til nødnettet, men uten nødvendig tillatelse eller sikkerhetsklarering.

Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.

– Det viktigste er at vi har lukket avviket, sier direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet. Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven.

På spørsmål om IT-arbeidere i India fortsatt kan skru av nødnettet, svarer direktør Cecilie Daae i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at det er en teoretisk mulighet for det.

– Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.