Norge

Indiske IT-arbeidere har fortsatt tilgang til nødnettet

IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til deler av nødnettet, sju uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på sikkerhetsloven.

Nødnettet består av radioterminaler, over 2000 basestasjoner og datasystemer.
  • NTB

Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, kvittet seg med 120 ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra for halvannet år siden overtok driften. I 14 måneder hadde selskapets ansatte full tilgang til nødnettet, men uten nødvendig tillatelse eller sikkerhetsklarering.

Manglende kompetanse her hjemme gjør at Broadnet ikke har muligheten til å flagget all drift tilbake til Norge før i løpet av høsten, melder NRK.

– Det viktigste er at vi har lukket avviket, sier direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet. Han sier de er i gang med å ansette folk i Norge og understreker at Broadnet ikke bryter loven.

På spørsmål om IT-arbeidere i India fortsatt kan skru av nødnettet, svarer direktør Cecilie Daae i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at det er en teoretisk mulighet for det.

– Jeg mener at det er av avgjørende betydning at alle som jobber med nødnettet er sikkerhetsklarert, sier Daae.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget opplyste tidligere i mars at det ikke er aktuelt å åpne kontrollsak før PST har avsluttet sin etterforskning.

Les også

  1. Aftenposten mener: Nødnettet må sikres bedre

  2. Indisk IT-arbeider hadde tilgang til norsk nødnett i 14 måneder

  3. Nødnett-direktorat: Kan ikke svare på hvor lenge indiske arbeidere har hatt lovstridig tilgang til kritisk kommunikasjonssystem

  4. Nødnettet ble driftet av India-ansatte som ikke var sikkerhetsklarert

Les mer om

  1. Nødnett