Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen

Stortingspresident Olemic Thommessen måtte tåle en kraftig skrape fra partifelle Michael Tetzschner i stortingssalen mandag.

Stortingspresident Olemic Thommessen måtte tåle kraftig kritikk i mandag.

Ordvekslingen i salen var så syrlig og parlamentarisk kraftig at Venstres Abid Raja til slutt utbrøt:

– Runden i dag kan lett karakteriseres som Stortingets skittentøyvask. Dette bidar ikke til å løfte Stortingets renommé og anseelse.

Ekstraordinær protokoll

Det var da også en høyst usedvanlig dag på Løvebakken, da Stortingets presidentskap formelt ble irettesatt av en samlet kontroll- og konstitusjonskomité.

Gjennom en protokoll fant komiteen det nødvendig å minne presidentskapet på at man må holde seg til Stortingets forretningsorden og ikke tilta seg beslutningsmyndighet.

Komiteen mener presidentskapet handlet "feil" og "uskjønnsomt" da EOS-utvalget skulle evalueres for tre år siden. Utvalget representerer folkevalgtes tilsyn med de hemmelige tjenestene.

Irettesatt

I om lag en halv time måtte Thommessen høre Tetzschner fremføre et innlegg som vanskelig kan beskrives på annen måte ren refs av måten presidentskapet har opptrådt på.

– Det er uvanlig å høre at her har det ikke skjedd noe utenom boken. Jo, her kan vi si at her har det meste vært utenom boken, sa Tetzschner.

Han lekset opp for stortingspresidenten at presidentskapets oppgaver handler om å være møteplanlegger og for øvrig håndtere oppgaver knyttet opp mot Stortingets administrasjon.

Presidentskapet hadde dermed ingen anledning til å forsøke å endre på utvalgets mandat eller foreslå å gi dispensasjon fra taushetsplikt, slik det gjorde i denne saken. Siden taushetsplikten er lovpålagt, kunne den bare oppheves ved lov, mente Tetzschner.

Thommessens utsagn om at presidentskapet ikke har gått utover sine fullmakter, ble blankt avvist.

– Det er et stort fremskritt at man har funnet frem til Stortingets forretningsorden og leser denne, lød det ironisk fra Tetzschner.

Slo tilbake

Thommessen på sin side så liten grunn til å beklage – snarere tvert imot.

– Hvis denne saken er betegnende for hvordan den interne dialogen på Stortinget skal foregå fremover har vi et stort problem, sa Thommessen i sitt innlegg i Stortingssalen.

Han beskriver uttalelser i pressen og fra enkelte komitémedlemmer som "voldsom retorikk".

– Overrumplingstaktikk og grove beskyldninger om lovbrudd uten rot i virkeligheten hører ikke hjemme i en slik dialog. Jeg håper kontrollkomiteen i det lange løp også vil se seg tjent med en annen form i den interne samtalen i Stortinget, sa Thommessen.