Norge

Nasjonal transportplan: I dag legger de frem milliardplanene

Regjeringen er enige med KrF og Venstre om fordelingen av transportmilliardene i Nasjonal transportplan. Klokken 12 presenteres planene for stortingspolitikerne.

ENIGE: Regjeringen er blitt enig med samarbeidspartiene sine i Stortinget om de nasjonale transportplanene de neste ti årene. Mandag formiddag presenteres planene for stortingspolitikerne. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

 • Anders Haga
 • Kjetil Gillesvik Pål Andreas Mæland

Alle de fire stortingsgruppene til samarbeidspartiene er hasteinnkalt til gruppemøter mandag formiddag.

Det er svært sjelden møteinnkallelser på en mandag, og Stortinget har egentlig møtefri denne uken. Men så er det også store nyheter som skal presenteres for stortingsmedlemmene fra H, V, KrF og Frp.

Enige

Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan (NTP) fra 2018–2029.

NTP er planen som legger grunnlaget for Norges transportpolitikk. Hvilke prosjekter som prioriteres og ikke. Hvor pengene skal legges, kommer frem her. Etter det BT forstår er det følgende personer som skal presentere NTP-avtalen:

 • Frp: Ketil Solvik-Olsen
 • Venstre: Abid Raja
 • KrF: Hans Fredrik Grøvan
 • Høyre: Nikolai Astrup

De store linjene er avtalt mellom samarbeidspartiene, men små endringer kan fremdeles forekomme dersom stortingsgruppene krever det.

NTP på agendaen

Venstres Terje Breivik bekrefter at det er gruppemøte mandag formiddag.

– NTP er på agenden?

– NTP er på agendaen, ja. Det er denne møtet skal handle om. Men jeg har ikke detaljene i det som er kommet frem. Det får jeg eventuelt i møtet klokken 1200, svarer Breivik.

Også Hans Fredrik Grøvan i KrF forteller at møtet finner sted i dag og at temaet er NTP. Han vil ikke gå inn i detaljene over hva som presenteres.

– Vil NTP bli presenteres for offentligheten denne uken?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Pengebruk

Det store spenningsmomentene er hvilken ramme for pengebruk regjeringen velger å legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble følgende alternativer lagt frem for perioden 2018 til 2029:

 • Lav ramme: 574 milliarder kroner
 • Dagens ramme: 716 milliarder kroner
 • Middels høy ramme: 860 milliarder kroner
 • Høy ramme: 932 milliarder kroner.

Alle lokale politikere i Norge krysser fingrene for at det blir høy ramme. Det gir en helt annen mulighet for å få sitt prosjekt gjennom. De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.

Les mer om

 1. Kristelig Folkeparti (KrF)
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Terje Breivik
 4. Hans Fredrik Grøvan