Regjeringen flytter norsk anti-IS-styrke til Vest-Irak

De rundt 60 norske soldatene som trener irakske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, skal flyttes fra Arbil i Nord-Irak til Anbar-provinsen i Vest-Irak.

Regjeringen viderefører styrkebidraget mot IS. Her fra et besøk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) hadde i Erbil i Irak i 2015.

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.

Styrken er i dag i det kurdiskkontrollerte Arbil-området i Nord-Irak, der Norge også har bidratt med et kirurgisk team til det militære sykehuset. Bidraget på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.

– Norske styrker i Irak skal fortsatt ikke delta direkte i kamphandlinger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ikke i kamp - trening og rådgivning

– Norske styrker i Irak skal fortsatt ikke delta direkte i kamphandlinger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Oppdraget går ut på å trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker på brigade- og divisjonsnivå samt politi og grensevakt.

– Dette inkluderer rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner, sier Søreide. Norge vil også tilby et kirurgisk team til et militært sykehus i Anbar, tilsvarende det som er i Arbil.

– Vurderes fortløpende

Mandatet for det norske styrkebidraget er gitt med mulighet for forlengelse. Styrkebidraget vurderes i lys av sikkerhetssituasjonen og den politiske utviklingen for øvrig, ifølge forsvarsministeren.

– Etter hvert som IS presses og fratas kontroll over stadig mer territorium, endrer koalisjonens konkrete styrkebehov seg. Det er ikke lenger behov for det norske styrkebidraget i Nord-Irak, men etterspørselen etter kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i andre deler øker, sier hun.

Stabsoffiserer

Regjeringen har også besluttet å videreføre bidraget med stabsoffiserer til koalisjonen mot IS, så lenge Norge har styrkebidrag i operasjonen. Norske stabsoffiserer vil fortsatt være i Nord-Irak inntil koalisjonen finner erstatninger, opplyser Forsvarsdepartementet.

Koalisjonen har til hensikt å bekjempe IS ved å strupe finansiering og stanse tilførselen av fremmedkrigere i tillegg til militær innsats. Koalisjonen prioriterer også å imøtegå IS' propaganda samt bidra til å stabilisere området.

Syria

I tillegg til Irak-styrken, ble det i mai i fjor besluttet å sende en styrke på inntil 60 soldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere som kjemper mot IS. Stortinget ga måneden etter klarsignal til at soldatene – om nødvendig – kan bevege seg inn på syrisk territorium.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om også dette bidraget skal opprettholdes. Mandatet for denne styrken utløper først i mai, etter det NTB forstår. (NTB)