#Anbefalt: De problematiske kronikkforfatterne

Slik ser en vanlig kommentarfeltdebattant ut, skal man tro altfor mange kronikkforfattere som ikke leser i kommentarfeltene.

Vanligvis anbefaler jeg innlegg, kommentarer eller kronikker fordi de har relevante argumenter i interessante debatter. Men i dag tar jeg med en kronikk jeg mener har for det meste dårlige argumenter. Det gjør jeg fordi den i går dessverre var mye lest og delt.

Det er Linn Stalsberg som i VG skrev kronikken Det problematiske kommentarfeltet. Teksten er for det meste gjentagelse av myter som ikke har noen støtte i forskning som er gjort, noe du kan lese mer om i denne kronikken fra juni 2014: Hverken kloakk eller ekkokammer.

Det kommer klart frem av det Stalsberg skriver at hun ikke bruker særlig mye tid på kommentarfeltene. Det er en ærlig sak, men er selvsagt en ulempe hvis man skal skrive innsiktsfullt om kommentarfelter.

Jeg håper på en debatt som er mindre generell — og veldig gjerne bygget på mer kunnskap og erfaring.

Nettdebatt og kommentarfelt er ganske meningsløst å diskutere generelt. Det er for eksempel, av naturlige årsaker, enorm forskjell på nettdebatten hos Vårt Land og Nettavisen, på samme måte som antall innlegg gjør det enklere å håndtere kommentarfeltene hos oss i Aftenposten enn i Dagbladet og VG.

Ville det gitt mening å skrive kronikken «Den problematiske TV-debatten» eller «De problematiske kronikkene»? Neppe. Fordi det er forskjell fra program til program, fra TV-kanal til TV-kanal.

Våre kommentarfelter er ikke perfekte, men vi er stort sett fornøyd med innholdet. Det skyldes engasjerte og kunnskapsrike debattanter. Det største problemet er at vi ikke lykkes godt nok med å forklare debattantene hvorfor innlegg slettes, og det er også for mange innlegg som slettes fordi vi ikke gjør en god nok vurdering. I tillegg er det vanskelig å holde oversikten når innleggene blir for mange.

Spesielt interesserte kan lese min kommentar fra januar 2014: Nå tar vi nettdebatten, dere. Hvordan kritisere nettdebatten uten å kunne noe om den. Les og lær