Norge

PST om terrortrusselen: Har gjort flere våpenbeslag i ekstreme islamistiske miljøer i Norge

PST opplyser at de har gjort flere våpenbeslag i islamistiske miljøer i Norge etter det de omtaler som «en nasjonal etterretningsoperasjon».

  • Frode Sætran
  • Eirik Husøy
    Journalist

Etterforskningen som har pågått etter at en 17 år gammel gutt ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo 8. april i år, kan ha ført til at PST har fått verdifull innsikt i flere ekstreme islamistiske miljøer.

Dagen etter pågripelsen oppjusterte PST trusselsituasjonen i Norge.

Straffesaken mot 17-åringen kommer opp for Oslo tingrett til høsten. Da vil det trolig bli lagt frem etterforskningsopplysninger som kan ligne mye på det mønsteret man har sett i andre land etter at terrorangrep er blitt gjennomført.

Radikalisering i randsonen

Aftenposten er kjent med at PST har funnet grunn til å skjerpe oppmerksomheten mot personer som tidligere har vært kjent av politiet i forbindelse med islamistisk ekstremisme, men som hittil har vært ansett for å være perifert plassert i miljøet.

  • Terroristen i Stockholm var kjent av politiet

– Det foregår radikalisering utenfor etablerte, ekstremistiske miljøer. Vi har identifisert nye miljøer i ytterkantene, i randsonen av kjente ekstremistiske miljøer. Det foregår også i større grad enn tidligere kjent utenfor de store byene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST.

– Fant nye trusler

– Mens vi har redusert trusler fra kjente ekstremistiske miljøer, har vi avdekket nye. Vi har funnet eksempler på radikalisering på flere plattformer, ikke bare på nettet, men også blant annet i lukkede miljøer og blant venner imellom, sier hun.

PST og politiet har nylig gjennomført det Alsén omtaler som en nasjonal etterretningsoperasjon. Denne ble initiert etter at trusselvurderingen ble oppjustert i april og fastholdt denne uken.

– Under operasjonen ble det gjort flere våpenbeslag i de ekstreme islamistiske miljøene, sier Alsén. Hun vil ikke gi opplysninger om hva slags våpen eller hvor mange som er blitt beslaglagt.

Les mer om

  1. PST
  2. Radikalisering
  3. Våpen