Norge

To asylsøkere stakk da politiet åpnet returleiren

KIRKENES (Aftenposten): To asylsøkere reiste fra ankomstleiren i Kirkenes da politiet i dag opphevet restriksjonene for de nesten 80 internerte som man ikke har fått uttransportert til Russland over Storskog-grensen.

De har vært i Vestleiren i fra fem til ti dager, men aner ikke hva som skjer. Hayder Jawad (til venstre) fra Irak, Najed Hamoud og Yoksal Kerden fra Syria. Foto: Morten Uglum

  • Thomas Olsen

Snøen laver ned, men deres første dag i frihet på ankomstsenteret var mildere på lenge i Kirkenes. Foto: Morten Uglum

Snøen laver ned over Ankomstsenter Finnmark, også kalt Vestleiren.

Tirsdag morgen bodde det 76 avviste asylanter i leiren, ti av dem er barn. Det fleste er syriske og afghanske.

Men da Aftenposten slapp inn i leiren tirsdag formiddag, huset leiren i Sør-Varanger 74 asylsøkere.

Aftenposten i Kirkenes: Morten Uglum (foto) og Thomas Olsen

To skal ha forlatt leiren, som ligger ved flyplassen på Høybuktmoen 13 øde og forblåste kilometer fra Kirkenes by.

— Dro uten å melde fra

Mandag kveldbesluttet Politiet utlendingsenhet å fjerne begrensningene som beboerne har hatt siden de ble formelt pågrepet torsdag.

Like etter at restriksjonene ble opphevet tirsdag morgen, skal to personer ha dratt.

Det skjedde samtidig som Ankomstsenter Finnmark ble gjort om fra lukket retursenter til et åpent mottak der beboerne kan bevege seg fritt inn og ut, men der man er pålagt å melde fra hvis man ikke er tilbake om kvelden.

Etter det Aftenposten erfarer har de to ikke registrert hvor de var på vei, slik det kreves.

Taperne i tautrekkingen er asylsøkerne og Norge:

Les også

Det er bare én aktør som vinner i nord. Det er Russland.

— Må varsle mottaket

— De som er her har nå status som vanlige beboere i mottak, men mottaket skal ha melding om hvor de drar hvis de reiser ut og ikke kommer tilbake på kvelden, opplyser stedlig leder for UDI ved ankomstsenteret, Anne Siri Rustad.

Noor (10) fra Irak og Siroza (9) fra Syria bruker de få timene med lys i Finnmark til å ake og leke i brøytehaugene på ankomstsenteret, som i fem dager har vært et lukket avreisesenter for rundt 80 avisste asylsøkere. Foto: Morten Uglum

— Ikke meldeplikt til politiet lengerTor Espen Haga, leder for Politiets utlendingsenhet (PU) i Finnmark, opplyser til Aftenposten at de avviste asylsøkerne ikke lenger har meldeplikt overfor politiet, men for UDI. PU overlot mandag ansvaret i leiren til UDI og driftsoperatør Hero.

Bygges om til bomottak

Ankomstsenteret ble opprettet i hui og hast da strømmen av mennesker over Storskog var på sitt verste. Nærmere 5.500 personer kom over til Norge fra russisk side i løpet av få måneder i høst.

I desember stoppet strømmen helt opp. Og ankomstsenteret, som de siste ukene kun har huset asylsøkere som skulle sendes tilbake til Russland, skal nå omgjøres til et slags transittmottak.

UDI planlegger å bruke den tidligere heimevernsleiren, som i høst ble bygget ut med et titalls brakkerigger og over 600 senger, til et sted å foreta intervjuer av asylsøkere og ta imot asylsøkere som flytter ut av de kostbare akuttmottakene etter hvert som kontraktene går ut.

Parat til å takle ny migrantbølge

Tirsdag startet ombyggingen. Som ankomstsenter er ikke Vestleiren dimensjonert for å ha folk boende over lengre perioder. Derfor bygges det om slik at folk skal kunne bo her i 3–6 måneder. Senteret skal ha 350 plasser og blir «et slags transittmottak,» ifølge UDI.

— Vi skal ikke gjøre det om til et ordinært mottak, for det vil kreve større investeringer og omfattende ombygging.

— Det blir en slags mellomting mellom transittmottak og det vi kaller en avlastningstransitt. Samtidig skal det holdes av plass slik at vi er i beredskap også som ankomstsenter, i tilfelle det skulle komme en ny strøm av asylsøkere over grensen fra Russland, opplyser Rustad.

Snøen laver ned, men deres første dag i frihet på ankomstsenteret var mildere på lenge i Kirkenes. Foto: Morten Uglum

Forvirrede og redde beboereMen midt ombyggingen befinner det seg 76 returklare, avviste asylsøkere. Ti barn bor sammen med familiene i en del av leiren. I en annen del av leiren bor mennene. Flertallet er syrere og afghanere. De fleste har bodd eller oppholdt seg lengre tid i Russland før du bestemte seg for å dra til Norge på slutten av fjoråret. Nesten alle Aftenposten møtte da pressen i dag slapp inn i leiren har fortsatt gyldig russisk visum.

— Hva skjer? Vi får ikke vite noe. Jeg ble låst inne i to dager fra torsdag, uten kontakt med noen. Hva er vi tiltalt for? Disse reglene er kommet opp i ettertid, og har fått tilbakevirkende kraft, mener syriske Yoksal Kerden.

- Som Guantánamo

— Vi ble sjokkerte over måten vi ble pågrepet og låst inne her. Som du ser, er dette nesten Guantánamo, sier han.

Kerden er fraktet tilbake til grensen i nord fordi han har et gyldig visum i Russland. Han har bodd to år der, men mener han likevel er i fare ved å bli skysset tilbake over Storskog.

— Jeg har problemer med russiske myndigheter, og fikk avslag da jeg søkte om permanent opphold. Hva skjer når visumet mitt går ut om åtte måneder? Jeg er ikke trygg i Russland, som er blitt en part i borgerkrigen i mutt hjemland, Syria, fortviler Kerden.

Hverken han eller noen av de andre oppgir at de føler noen lettelse over at det er krøll på tråden mellom norske og russiske myndigheter.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa