2313 asylsøkere til Norge i august - høyeste asyltall siden Bosnia-krigen på 1990-tallet

Antall asylsøkere som kom i august, er det høyeste tallet på en enkeltmåned siden krigen i Bosnia på 1990-tallet.

- Antallet asylsøkere som kom i august, er det høyeste tallet for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 1990-tallet. Vi har ikke vært i nærheten av å se så høye tall før, sa UDI-diektør Frode Forfang da han la frem asyltallene for augsust fredag.

Det sa Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), da han fredag la frem asyltallene for august.

Godt over 100 asylsøkere kommer nå til Norge hver dag.

— Det har vært et brått skifte i antall asylsøkere, og da særlig i august. Antallet asylsøkere som kom i august, er det høyeste tallet for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 1990-tallet. Vi har ikke på 2000-tallet vært i nærheten av et så høye tall som 2300 asylsøkere på en måned, sier Forfang.

- Tror ingen land var forberedt

UDI-direktør Frode Forfang sa fredag de ikke er bemannet til å håndtere situasjonen slik den er må, og at de er i dialog med Justisdepatrementet hvordan de skal løse dette.

Kapasiteten på mottaksapparatet til UDI og Politiets utlendingsenhet (PU) er sprengt, og UDI har bedt Oslo om krisehjelp for å skaffe husly til alle asylsøkerne som kommer.

— Antallet som kom i august, er høyere enn det som kom i januar til april samlet, sier UDI-direktøren.

Forfang innrømmer at skiftet kom brått og overraskende.

— Vi trodde tidligere på året at vi skulle få en nedgang i antall asylsøkere i forhold til tidligere år. Så benynte vi å merke et skifte på våren og sommeren. Det store skifte kom i august der vi er en markant endring av ankomstmønsteret. Jeg tror ingen land i Europa var forberedt på denne veksten, sier Forfang.

Vil du hjelpe de som kommer?

Sterk økning i enslige mindreårige

Ifølge UDI er nesten hver fjerde asylsøker som kommer til Norge enslig mindreårige asylsøkere under 18 år, først og fremst fra Eritrea, Syria og Afghanistan. Det er en markant økning i forhold til det som har vært vanlig de siste årene.

-Ved slutten av året vil antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, være det høyeste noensinne, sier Forfang.

I august kom det 544 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, de fleste fra Afghanistan, Eritrea og Syria.

Regner med 3000 i løpet av året

Forfang sier at de tror det kan komme nærmere 3000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i løpet av året.

— Det vil i så fall være det høyeste tallet noen sinne.

Han sier de ser en endring fra 2009, da det også kom veldig mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

— Mange av de som kommer nå er yngre. De fleste er mellom 15 og 17. Det er noen hundre som også er under 15 år. De bor i barnevernets omsorgssentre.

- Vil alle de enslige mindreårige som kommer nå få bli?

— Svært mange av dem vil få bli. Når det gjelder enslige mindreårige er erfaringstall ut fra de sakene vi har behandlet at det store flertallet får bli.

- Du har varslet at saksbehandlingstiden vil øke Hva kan du si om saksbehandlingstiden for enslige mindreårige asylsøkere?

— Når gruppen prioriterte bli så stor, er det klart at det vil føre til økt saksbehandlingstid. Jeg kan ikke si mer om hva det vil innebære. At det vil øke en tid fremover er hevet over enhver tvil.

Les også:

— Saksbehandlingstiden kommer til å øke

UDI sier de nå venter mellom 14.000 og 16.000 asylsøkere til Norge i løpet av året.

Forfang sier at UDI ikke er bemannet til å håndtere situasjonen slik den er nå, og at de er i dialog med Justisdepartementet hvordan de skal løse dette.

— Saksbehandlingstiden kommer til å øke, i hvert fall en stund fremover, sier Forfang.

Ved utgangen av august er det registrert 8336 asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Afghanistan.

UDI ber Oslo om krisehjelp:

UDI har bedt om krisehjelp

I en e-post Utlendingsdirektoratet (UDI) sendte til Oslo kommune i slutten av forrige uke, som Aftenposten har fått tilgang til, opplyser UDI at de leter etter tomme bygninger og ledige tomter for å sette opp teltleire eller brakker i Oslo-området.

Dette skal, Ifølge UDI, være nødplasser for å gi asylsøkere tak over hodet og for å avlaste ankomst-transittmottakene på kort tid.

Les og se video fra situasjonen på Norges grense ved Svinesund:

"Nødplasser"

I e-posten kommer det frem at UDI jobber med å skaffe nye mottaksplasser, men at de på grunn av den store økningen i ankomstene nå går mot en situasjon hvor kapasiteten i mottakssystemet "sprenges".

Dermed vil de undersøke mulighetene for å opprette nødplasser for å avlaste ankomst-transittmottakene på kort tid.

De lurer derfor på om Oslo kommune disponerer tomme bygninger, med eller uten sengeplasser og tomter der man kan sette opp midlertidige brakker.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har sagt at Oslo mer enn gjerne hjelper til og, Oslo skal mandag ha et møte med UDI for å diskutere saken.

Tidligere i sommer møtte Aftenposten fire flyktninger som fortalte om møtet med menneskesmuglerne og om den farefulle båtreisen til Europa. Les her hvordan de opplevde å sittei en liten båt på havet.