Norge

SVs våpenforslag får støtte på Stortinget

Bevæpnet politi er blitt et vanlig syn utenfor viktige bygg og arrangementer i Oslo. Den voldsomme økningen i antall vaktoppdrag er en stor belastning for Oslo-politiet, som blant annet må bruke etterforskere til å holde vakt.

Regjeringens to samarbeidspartier Venstre og KrF er positive til forslaget fra SV om en maksgrense på ett år for midlertidig bevæpning av politiet.

  • Ntb

— Det er bred enighet om at politiet må ha anledning til å bevæpne seg i unormale situasjoner. Men nå er den unormale situasjonen i ferd med å bli den nye normalen. Da mener jeg det er rimelig at Stortinget involveres i beslutningene som tas, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

Også KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener en ettårsgrense virker fornuftig.

— Vi har ikke tatt endelig stilling til SVs forslag, men det er absolutt verdt å diskutere. Etter ett år er det grunn til å spørre seg hvor midlertidig en bevæpning av politiet er, sier han.

Maksgrense

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell frykter at den midlertidige bevæpningen glir over i en permanent ordning, noe det ikke er flertall for på Stortinget. I et nytt representantforslag tar partiet til orde for å endre politiets våpeninstruks.

— Det er ikke akseptabelt at vi sklir over i en slags varig midlertidig bevæpning, uten at Stortinget har behandlet det, sier han til NTB.

Solhjell mener tillatelsen ikke bør kunne overstige ett år uten et vedtak i Stortinget. I tillegg ber SV regjeringen finne ut om politiet har relevant og god nok trening og sørge for at vådeskudd og andre episoder følges opp og rapporteres.

— Jeg tror ikke den midlertidige bevæpningen gjør oss tryggere. Det kommer godt begrunnet kritikk mot den fra mange hold, uten at den besvares overbevisende, sier han.

- Ikke urimelig

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik som leder Stortingets justiskomité, sier det er nødvendig å redusere behovet for bevæpning av politiet.

— Når justisministeren så langt ikke har vist noen vilje til å ta nødvendige initiativ for avvikling, er det naturlig at Stortinget ser på hva vi blir nødt til å gjøre, sier Tajik, som understreker at Ap ikke har tatt stilling til SVs forslag ennå.

Senterpartiets Jenny Klinge er i likhet med de to andre sentrumspartiene positiv til forslaget.

— Det er ikke urimelig om regjeringen må ta saken om midlertidig bevæpning opp i Stortinget hvis de akter å forlenge ut over et år, sier Klinge.

Hun er kritisk til at politiet går med skarpladde våpen og mener det er nødvendig med en gjennomgang av våpeninstruksen.

Advarer

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Ulf Leirstein advarer de andre partiene mot å støtte SVs forslag, som han beskriver som et forsøk på å «politisere sikkerhetsvurderingene».

— Når opposisjonen gjør et politisk spill av trusselsituasjonen i Norge, spiller de hasard med innbyggernes sikkerhet til fordel for egen politisk vinning, sier Leirstein.

— Våre fagmyndigheter er helt klar i sitt budskap: Trusselsituasjonen mot Norge tilsier at politiet må være bevæpnet. Dette handler om å trygge hverdagen for våre innbyggere, tilføyer han.

Venstres Iselin Nybø erkjenner at det er gode grunner til at regjeringen har den fullmakten den har i dag

— Den konkrete trusselvurderingen kan ikke offentliggjøres av hensyn til rikets sikkerhet. Det kan derfor hende at saken må behandles i et lukket møte i Stortinget, sier Nybø.

Politiets midlertidige adgang til å bære våpen varer til 20. august. Den første tillatelsen ble gitt i november i fjor og er forlenget av regjeringen flere ganger.

Les også

  1. Politihøgskolen: Politiet har ladde pistoler i hylsteret

  2. Så mye mer trener norske soldater med skarpladde våpen

  3. Politibetjent skriver: Heksejakt mot bevæpning

  4. Foreslår mellomløsning for politibevæpning