Norge

Dette betyr det nye Oslo-budsjettet for deg

Det blir dyrere å tømme søppel og ha barn i Aktivitetsskolen. Her er 17 ting du bør få med deg om neste års budsjett.

Oslo har allerede blant landets høyeste renovasjonsgebyrer. Neste år øker prisen med syv prosent.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Onsdag kl. 12 la Høyre/KrF/Venstre-byrådet i Oslo frem det som trolig er deres aller siste budsjett etter 18 år med borgerlig styre.

Her er noen av de viktigste grepene som vil merkes av byens befolkning — dersom et nytt, Ap-ledet byråd ikke velger å gjøre endringer:

1. Aktivitetsskolen:

Månedlig oppholdsbetaling for fulltidsplass for familier med samlet inntekt over 360 288 kroner øker med 75 kroner til 2848 kroner, en økning på 2,7 prosent. Prisen øker litt mer enn prisveksten - SSB venter en prisvekst for 2015 på 2,1 prosent.

2. Kulturskolen:

Egenbetaling for ordinære plasser på musikk- og kulturskolen økes med 2,7 prosent til 3703 kroner per år.

3. Skolebygg:

I 2016 skal 3300 nye skoleplasser etableres i 11 ulike skolebygg, hvorav 3 er helt nye (ny Munkerud skole, Feranda Nissen 1.-7.-skole og nye Tokerud ungdomsskole).

Det settes av 1,45 milliarder ekstra til totalrehabilitering og oppgradering av skolebygg (i tillegg til pengene som ligger inne i økonomiplanen fra før.)

4. Barnehagepris:

Månedlig oppholdsbetaling for fulltidsplass i kommunal barnehage for familier med en samlet inntekt over 473.000 kroner, øker fra 2587 til 2695 kroner (tilsvarer den statlige maksprisen).

Det er en økning på 4,17 prosent.

5. Barnehageplasser:

Det settes av penger til etablering av 1500 nye barnehageplasser (netto) de neste fire årene, 440 av disse skal være ferdige i 2016. Forventet vekst i antallet barn i barnehagealder i perioden er på cirka 2000.

6. Renovasjon:

Renovasjonsgebyret foreslås økt med 7 prosent, eller tilsvarende 214 kroner i året for en gjennomsnittlig avfallsbeholder på 140 liter. Totalt gebyr, eksklusive mva blir da 3264 kroner.

Økningen kommer på toppen av fjorårets økning på 12,5 prosent.

Oslo har allerede blant landets høyeste renovasjonsgebyrer. Aftenposten har tidligere skrevet at Bergen har rundt halvparten så høyt gebyr som i Oslo, mens folk i Trondheim kun betaler 40 prosent av det Oslo-folk betaler.

Gebyrene er imidlertid ikke helt sammenlignbare, da det i noen byer koster ekstra å levere avfall på gjenvinningsstasjonene, mens dette er gratis i Oslo.

7. Vann og avløp:

Satsene for gebyr for vann og avløp foreslås redusert med 2 prosent, tilsvarende cirka 84 kroner per år for en gjennomsnittlig enebolig på 120 kvadratmeter. Totalt årlig gebyr blir da 4116 for en slik bolig.

Reduksjonen kommer etter at byrådet i fjor økte vann- og avløpsgebyret med 22 prosent.

8. Hjemmehjelpstjenester:

Taket for egenbetaling på hjemmehjelpstjenester heves med 500 kroner til 18.200 kroner i året for husholdninger som har en samlet inntekt fra 265.110 til 353.480 kroner.

For husholdninger med inntekt over dette økes taket med 800 kroner til 30.100 kroner, en økning på 2,7 prosent.

9. Omsorgsboliger og sykehjem:

Det er satt av penger til 700 nye Omsorg+-boliger i Oslo de neste fire årene, samt 2 nye sykehjem som skal stå ferdige i 2019. I tillegg settes det av 420 millioner kroner til velferdsteknologi de neste fire årene.

10. Sykkelveier:

I fireårsperioden settes det av 1,1 milliarder kroner til å ferdigstille sykkelveier og gjøre det enklere å sykle i sentrum.

11. Elbiler:

Det skal etableres 200 nye ladestasjoner for elbil i 2016.

12. Kollektivtrafikk:

Lørenbanen åpner som planlagt i april 2016. Det gjør at baner på linje 5 også kan kjøres langs «Ringen», noe som frigir plass i tunnelen mellom Tøyen og Majorstuen.

Det gjør det mulig å doble antallet avganger på Linje 3 Mortensrud til 8 avganger i timen.

Ifølge budsjettet vil dette bidra til en kapasitetsøkning i kollektivtilbudet på 5 prosent i Oslo. (I et normalår er økning i antall reiser til sammenlikning på ca. 3 prosent.)

13. Idrettsanlegg:

Det er satt av 2,1 millliarder kroner til investering i idrettsbygg som Jordal amfi og Mortensrud idrettshall.

14. Kommunale boliger:

Det skal brukes 2,3 milliarder kroner på anskaffelse av 550 nye kommunale boliger de neste fire årene.

15. Frivillige organisasjoner:

Noen av organisasjonene får mer penger, andre mister all støtte fra kommunen. Få hele oversikten her.

Byrådet foreslår totalt 95 millioner kroner i støtte. De opplyser til Aftenposten at det er omtrent to millioner mer enn det byrådet foreslo for 2015, men at tallene ikke er helt sammenlignbare.

16. Bydelene:

I 2016 får bydelene et kutt i sine rammer med 84,7 millioner kroner.

Dette innebærer at bydelene må kutte i sine tjenester, men er en forbedring på 78 millioner kroner sammenlignet med tidligere vedtatt økonomiplan.

17. Rusomsorg:

44 millioner kroner øremerkes til rusomsorg.

Les også

  1. Oslos gjeld vil doble seg på fire år

  2. Byrådet vil bruke 2,3 mrd. på å kjøpe flere kommunale boliger

  3. Budsjett uten snarveier

  4. Plutselig forsvant bystyrepolitikerne fra Stovner

  5. Fabian Stang: «Det vil være vårt mål å fjerne eiendomsskatten»