Norge

Uten denne oldefaren er norsk jernbane i trøbbel

Det sies at det finnes én mann i Norge som kan alle jernbanens ulike signalsystemer. Det er ikke Per Lundberg. Men det er Per Lundberg som har lært ham opp.

Uttrykket still going strong kler Per Lundberg (81) til det fulkomne. Da vi spurte første gang om intervju hadde han ikke tid. Han spilte nemlig på Oslo S, med jernbaneorkesteret. Her har han vært med i litt over 60 år. I Jernbanen har han jobbet i snart 70 år. Foto: Dan P. Neegaard

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Kall ham gjerne norsk jernbanes Grand old man, av veteranene som fremdeles er i sving.

Når nye ingeniører går ut av NTNU er de stinne av kunnskap. De kan sitt pensum. Og sin 2014-teknologi. Men skal de begynne med jernbane må de ajourføres med jernbaneteknologien anno 2014. Da er Per Lundberg (81) stadig uvurderlig.

Da hentes de unge enten ned til Norsk jernbaneskole på Grorud, eller Per Lundberg tar turen opp til Trondheim. For mens et splitter nytt og felleseuropeisk signalsystem er i ferd med å bli tatt i bruk, på Østfoldbanens østre linje mellom Ski og Sarpsborg, er resten av jernbanenettet utstyrt med forskjellige typer signalanlegg.

Alt utenlandsk utstyr må tilpasses norske forhold

Utstyret til disse kan være fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland eller andre land, og i utgangspunktet bygget etter disse landenes prinsipper, regelverk og jernbanepraksis.

Alt utenlandsk utstyr må tilpasses norske forhold og norsk jernbanetankegang. Derfor går det da også ofte galt.

Et muntert eksempel er at blinkende grønne lys betyr forskjellige ting i Norge og Sverige. Og mens togene i Norge i fartsretningen bruker sporet til høyre, kjører svenskene fortsatt på venstre side.

— Sånn fortsetter det over hele Europa. Alle har sin måte å gjøre det på, sier Lundberg

— De store jernbanenasjonene holder på sine signalsystemer, og så spiller økonomiske interesser inn. Dette er kanskje ett av jernbanens største problemer, sier han.

Vi vil nok alltid ha litt forskjellige signalanlegg, sier Per Lundberg. Her fra Norsk Jernbaneskole der han stadig underviser signallærlinger. På modelljernbanen han selv har bygget opp, og som rent teknisk er identisk med fullskalaversjoner fra norsk jernbane. Foto: Øystein Grue

— Hva sier det om norsk jernbane anno 2014 at du fortsatt er en helt nødvendig bærebjelke?

— Det sier vel det meste, smiler Lundberg der vi treffes på Ås jernbanestasjon.

Slik var norsk jernbane da veteranen begynte

Det passer fint å intervjue ham her, på hans egen togstrekning, og med den rette atmosfæren for alle hans jernbanehistorier. Som handler om baliser, sporveksler, anlegg for planoverganger, releteknikk som nå er umoderne og som i dag er erstattet av elektronikk, ulike strømarter, spenninger og frekvenser som kun brukes på jernbanen.

— Det har jo vært stor fremgang siden jeg begynte i 1949. Da Ofotbanen som den første fikk fjernstyring i 1963 kom nye releanlegg. Dette systemet finnes over store deler av jernbanenettet, og bygges fortsatt enkelte steder.

— Problemet er at det har vært utprøvd forskjellige elektroniske anlegg, som enten ikke er blitt godkjent eller stadig er i prøvedrift.

— Mye er altså forandret. Ta stasjonen her. Den var stor. Det var minst fire mann i sving på dagen, som blant annet håndterte gods. På mange strekninger gikk tog med damplokomotiver. På Lillestrøm måtte man skifte fra el- til damplokomotiv, både for Hovedbanen og Kongsvingerbanen. I dag er mekaniske sikringsanlegg erstattet av elektroniske. Og stasjonen her på Ås er blitt kafé, sier Lundberg.

Mester også i å bygge modelljernbane

I jernbanekretser er ikke bare veteranen kjent som den unike og alltid vennlige underviseren ved Jernbaneskolen. Men som en like unik modelljernbanebygger. Flere av anleggene han har bygget brukes i undervisningen på Norsk jernbaneskole, og i tidligere opplæringslokaler. Det ferskeste er et planovergangsanlegg av tysk modell.

Lundberg kan snakke om finurlige teknologiske jernbaneløsninger i timevis. Det er bare så mye enkemannen skal rekke over. Undervisningstimene, to barn, fire barnebarn og ett oldebarn. Og de forskjellige korpsene han er med i, som klarinettist. I jernbanekorpset har han holdt det gående i over 60 år i strekk.

Han som kan alt - om Lundberg

Det er Gunnar Flåm som sies å være den eneste som kan alle signalsystemene i Norge.

— Det er nok en overdrivelse, men jeg er en av de få som kan hele Oslo S-systemet, sier Flåm (67).

- Og du har lært mye av Lundberg?

— Det har jeg. Han har en genuin interesse for jernbane og signalanlegg.

- Hvorfor må fortsatt du og Lundberg undervise?

— Fordi ingen har funnet det nødvendig å få til en kompetanseoverføring tidligere, sier Flåm.

Les også:

 1. Les også

  Alle disse feilene som oppstår kalles signalfeil

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ni lærere med nøkkelkompetanse sa opp ved Norges eneste godkjente jernbaneskole

 2. DEBATT

  Meninger: 12 grunner til at jernbanesatsingen er på rett spor

 3. NORGE

  Varsler signaltrøbbel for jernbanen frem til 2030

 4. NORGE

  «Supersystemet» preges av forsinkelser og usikkerhet, men Norge satser 36 milliarder.

 5. NORGE

  Her forklarer Bane Nor hvorfor så mye gikk galt torsdag

 6. NORGE

  Finner ikke feilene på nye Ski stasjon