Krekar har kostet justissektoren over seks millioner kroner

Mulla Krekar har fått dekket advokatutgifter for over 2,5 millioner kroner de siste åtte årene under ordningen for fri rettshjelp.

Mulla Krekar selv sier han vil hjem til Kurdistan. Torsdag kveld ble det klart at tvangsflyttingen til Kyrksæterøra blir utsatt.

Tall Aftenposten har innhentet fra Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, høyesterett, justisdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser at de samlede utgiftene til advokater og rettstolker er på over 3,5 millioner kroner.

Totalt er kostnadene knyttet til den rettslige behandlingen av mulla Krekar på minst 6,3 millioner kroner, inkludert påfølgende soning.

— Det er vanskelig å få en nøyaktig oversikt for årene før 2007, da originalbilagene ligger på fjernlager i Trondheim, sier informajonssjef Irene Ramm ved Oslo tingrett.

Siden 1. januar 2007 har Oslo tingrett har imidlertid utbetalt 1.249.905 kroner til advokatene Arvid Sjødin og Brynjar Meling.

2,5 millioner i Borgarting

Borgarting lagmannsrett har de siste ti årene betalt advokatene Sjødin og Meling tilsammen 1.067.034 kroner for arbeidet med mulla Krekar.

Alt inkludert blir utgiftene nesten to og en halv million kroner tilknyttet rettsprosessen i ankedomstolen Borgarting.

— Totalt har Borgarting lagmannsrett betalt ut 2.453.409 kroner fordelt på de to sakene om utvisning og tilbakekall av asylstatus, og straffesaken etter truslene mot Erna Solberg og tre kurdere, opplyser lagmann Cecilie Østensen Berglund.

Fengselsplass: Én million i året

De siste to årene har Krekar sonet en dom på to årene og ti måneder ubetinget fengsel for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere ved Kongsvinger fengsel.

Her koster en lukket plass 1.070.000 kroner i året, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Da mulla Krekar fikk prøvet gyldigheten av utvisningsvedtaket for Høyesterett i 2007. Her ble han representert av advokat Harald Stabell, som fikk 340.312 kroner for jobben.

- Har jobbet ett årsverk gratis

Brynjar Meling har vært advokat for mulla Krekar siden fredag 13. september 2003. Ifølge ham har mer enn halvparten av timene han har jobbet vært ubetalt.

- Tallene er sikkert riktige. I tillegg kommer rundt 2000 timer jeg har arbeidet med saken, men som det ikke er blitt fakturert for. Dette er perioder hvor det ikke har vært oppnevning, men arbeidet allikevel har vært nødvendig, sier Meling til Aftenposten.

— Jeg tror ikke jeg har handlet annerledes enn andre advokater ville ha gjort i min situasjon, men jeg har ikke blitt spesielt god i seiling eller golf, og må nok skyte en hvit pinn etter både Birkebeiner'n og New York marathon så lenge dette pågår, sier Meling.

Politiet har mottatt klagen fra Meling

Han leverte i kveld klagen på politiets vedtak om å flytte Krekar til Kyrksæterøra.

— Klagen er såpass omfattende at jeg nok ikke regner med at den blir berammet i morgen. Det er nærere 20 sider spekket med argumenter, så jeg tror politiet trenger litt mer enn kvelden og natten for å imøtegå klagen, sier Meling.

Politiet bekrefter overfor Aftenposten at de har mottatt klagen.

— Vi skal nå gå gjennom den, sier informasjonssjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt.

Blir ikke sendt til Kyrksæterøra søndag

Meling har også levert en såkalt midlertidig forføyning, som i praksis er et krav om utsettelse.

TV2 melder at Krekar ikke blir transportert til Kyrksæterøra når han løslates til helgen, men i stedet kan gå ut av Kongsvinger fengsel som en fri mann - inntil videre.

Aftenposten får også bekreftet dette fra kilder. Politiet vil først kommentere dette fredag.

- Forbereder dere flytting på søndag som opprinnelig planlagt?

— Det kan vi si noe om i morgen, sier Grøndal i Oslo-politiet torsdag kveld.

Les også:

Les også

Dette er Krekars nye hjembygd

Inkluderer ikke politietterforskning

Rettsrådgivning mulla Krekar har fått under de løpende utlendingssakene de siste 14 årene er i hovedsak blitt dekket av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

— Utgiftene til tolker og advokater ble nesten like store for årene 2003-2006 - tolkene fikk 92.986 kroner, mens advokatene fikk 97.584 kroner, opplyser seniorrådgiver ved juridisk avdeling, Hege Skaanes Nyhus.

Aftenpostens regnestykke inkluderer ikke politiets etterforskning i de ulike sakene, men det er tidligere kjent at Økokrims resultatløse etterforskning i 2003 kostet minst 1,7 millioner kroner.

- Høres umiddelbart veldig høyt ut

Anine Kierulf ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo synes det er vanskelig å ha noen mening om utgiftene er for høye eller for lave.

- Det høres umiddelbart veldig høyt ut, men det være at dette er prisen for å drive en human rettsstat, sier Kierulf.

Hun mener at det er bra at kostnadstallene for Krekar bringes frem i offentlighetens lys.

— Det er sikkert ikke alle som blir så glade for å få vite hvor mye Krekar-saken har kostet, men alternativet er kanskje ikke noe å trakte etter heller. Uansett er det interessant at disse tallene kommer frem, for å få en diskusjon rundt rettsstatens økonomiske side, sier Kierulf.

Nav er tause

Mulla Krekar, eller Faraj Ahmad Najmuddin som han egentlig heter, kom til Norge som kvoteflykning fra Nord-Irak i 1991.

Året etter fikk han familieforening med kone og barn.

Hans kone har lenge vært i full jobb, og sammen med barna er hun norsk statsborger.

— Nav har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker, eller om en person har mottatt sosialstøtte, sier fungerende ytelsesdirektør Magne Fladby i Nav.

Dersom Krekar blir sendt til Jarlen asylmottak i Kyrksæterøra, kan man regne en statlig kostnad på rundt 113.000 kroner pr. år for Krekars plass.

Krekar står oppført med null i inntekt og null i skatt for årene 2007-2013, ifølge skattelistene.