Cyberforsvaret: – Vi har lite å stå imot med

– Vår evne til å stå imot et cyberangrep er marginal, sier sjefen for Cyberforsvaret. I forsvarsbudsjettet som legges frem torsdag, varsles avklaring om ansvar for norsk cyberforsvar.

Vi trenger digitale forsvarsverk, mener sjef for Cyberforsvaret, Inge Kampenes (i midten): – Du må hindre fienden å komme inn i datanettverket ditt. Du må sørge for at de ikke kommer frem til det punktet i datanettverket hvor de kan gjøre skade. Når de kommer inn, må vi stoppe dem der også. Dette er en kamp hver eneste dag mellom aktører som det er vanskelig å identifisere, sier han.

– Så marginalt er Cyberforsvaret i dag at hvis det pøses på med cyberangrep mot oss, så vil vi ikke holde lenge, sier generalmajor Inge Kampenes.

Han er sjef for Cyberforsvaret. I et intervju med bladet Forsvarets forum sier han at også Cyberforsvaret er rammet av at Forsvaret gjennom mange år var mest opptatt av styrkene og støtteapparatene som deltok i Afghanistan.

– Hvis det hadde skjedd noe i dag hadde vi knapt kunne gjøre jobben vår på en minimumsmåte, sier Kampenes til bladet.

Dette er truslene – ifølge cybergeneralen

Cyberforsvaret holder blant annet til på Jørstadmoen ved Lillehammer. Her fra Aftenpostens besøk hos Forsvarets datasikkerhetsavdeling før Cyberforsvaret ble et eget begrep.

Kampenes peker på tre typer trusler: Den nysgjerrige hackeren, kriminelle ute etter økonomisk vinning og statlige aktører. Det siste kan dreie seg om spionvirksomhet, men det kan også være digitale angrep.

– Programmer kan stenge kraftposisjoner eller mørklegge byer. De kan ødelegge banksystemer og stoppe atomvåpenprogram. Alt det her har skjedd. Vi har eksempler fra Ukraina og Iran. Det spesielle er at du kan bli angrepet fra hvor som helst. Og du kan ikke forsvare deg mot det med fly, båter eller grønnkledde menn, sier Kampenes.

Han bekrefter at angrep nesten er nådd helt inn i Forsvarets systemer. De ble stoppet, men kilden ble ikke sporet opp.

Har ikke ansvar for andres cybersikkerhet

Aftenposten har stilt Inge Kampenes følgende spørsmål:

– USAs president Donald Trump ga i august beskjed om at cyberforsvaret skulle samles under én kommando. Er vi på vei mot det samme i Norge?

– Amerikanerne snakker om å utvikle en egen organisasjon som skal ha ansvaret for alle cyberoperasjonene. I Norge deles dette oppdraget mellom flere organisasjoner, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), E-tjenesten og oss. Innenfor det vi kaller cyberoperasjoner har E-tjenesten i dag et større ansvar enn oss. På sikt tror jeg det er riktig også i Norge å etablere en fellesenhet som driver med militære cyberoperasjoner, men vi er ikke der ennå, svarer han.

– I forbindelse med torsdagens statsbudsjett tror jeg det kommer en avklaring rundt ansvar rundt IKT- og cybervirksomheten for hele forsvarssektoren. Vi ønsker tettere samarbeid med blant andre politiet, sier han også.

Cyberforsvaret under øvelsen Joint Viking i mars 2017.

Derfor har de så liten utholdenhet

– Er det primært mangel på personell eller maskiner som gjør at dere har liten utholdenhet ved store cyberangrep?

– Det er kombinasjon. Vi trenger mer moderne utstyr, men også flere operatører, sier Kampenes, og opplyser at det noen ganger kan være del av en defensiv operasjon, å slippe en aktør inn eget datanettverk, for å analysere angrepet.

– Hvilken rolle har dere under cyberangrep mot Norge?

– Vi beskytter Forsvarets datanettverk og håndterer begrensede angrep på dette. NSM har et ansvar på tvers av sektorene. Men de har ikke et ansvar for å beskytte sivil sektor. Forsvaret, som sivile virksomheter, har selv ansvaret for å ivareta egen sikkerhet.

– Ifølge artikkelen i Forsvarets forum skal dere bli mer militære, hva innebærer det i praksis?

– I praksis handler det om at personellet må være forberedt og trent for å operere under krise og krig.

– I februar 2015 skrev vi at Cyberforsvaret mistet 70 prosent av investeringsbudsjettet. Hvordan har dette påvirket virksomheten?

– Det har medført at vi har en marginal og delvis umoderne materiellpark. Men i langtidsplanen er det lagt opp til en veldig god økning, en firedobling over fire år, sier Kampenes.