Norge

PST varsler om trusler fra høyreekstreme digitale nettverk

Høyreekstreme digitale nettverk vil prege trusselbildet fremover, og nye angrep vil sannsynligvis utføres av aktører fra disse nettverkene, ifølge PST.

Økt samarbeid og nettverksbygging på tvers av nasjonale grenser gjør at dagens høyreekstremisme er blitt et transnasjonalt fenomen, skriver PST.
  • NTB
  • Marianne Stensland
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Advarselen fra Politiets sikkerhetstjeneste kommer i en rapport om trusselen fra høyreekstremister etter 22. juli 2011.

– Det høyreekstreme tankegodset som inspirerte til angrepet, er fortsatt en drivkraft for høyreekstremister nasjonalt og internasjonalt og har inspirert til flere terrorangrep de siste ti årene, står det.

Det var NRK som omtalte rapporten først.

– Høyreekstremister tilpasser budskapet sitt i form og innhold for å tiltrekke seg nye tilhørere. Overlapp fra høyreekstrem ideologi til antistatlige konspirasjonsteorier, samt øko-fascisme, ventes å vedvare, slås det også fast.

Støre om PST-rapport: – Brutal tekst

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre oppfordrer alle til å lese den nye rapporten fra PST.

Der står det blant annet at digitale nettverk bruker grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet for å radikalisere og rekruttere nye medlemmer. PST forventer at høyreekstrem terror vil utføres av enkeltstående aktører og små celler.

– Vi kommer til å trenge mer forskning om dette, fastslo Støre på en pressekonferanse på Utøya onsdag.

Han mener det bør være mer internasjonalt samarbeid mot slike lukkede miljøer, og etterlyser også mer ressurser til politiet for å drive slik etterforskning.

– Vi må rette oss inn mot de ulike plattformene, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven i et intervju med NTB.

Han legger til at det er en vanskelig debatt, ettersom den handler om menings- og ytringsfrihet.

«Potent terrortrussel»

De høyreekstreme retningene som mener det er behov for øyeblikkelig samfunnskollaps, utgjør en «potent trussel», ifølge rapporten. Årsaken er at de vurderes å ha en radikaliserende og mobiliserende effekt.

PST mener nye terrorangrep sannsynlig vil utføres av enkeltstående aktører som har vært delaktige i digitale nettverk.

Det pekes også på økt samarbeid og nettverksbygging på tvers av nasjonale grenser.

Høyreekstremister fremhever i dag i større grad vestlig fremfor nasjonal identitet.

Særlig høyreekstreme bevegelser i USA fungerer ifølge PST i økende grad som en inspirasjonskilde for norske og europeiske høyreekstreme.

Publikum viktig i forebygging

Forebygging av terrorhandlinger krever samarbeid mellom ulike samfunnsaktører.

Særlig der soloterrorister eller mindre celler er involvert, mener PST at publikum har en viktig rolle.

«Dette fordi nærstående ofte er de første til å registrere varseltegn i en begynnende radikaliseringsprosess», heter det i rapporten.

Les mer om

  1. PST
  2. 22. juli