Norge

Orker ikke mer

Fridtjof Wiese (73) har spart i aksjer i over 30 år. Kompliserte skatteregler gjorde at han sluttet.

Er Oslo Børs for folk flest?
  • Karianne Larsen

— Aksjer er ikke lenger for vanlige folk så lenge det er så komplisert. Det er fryktelig synd, både for dem som ønsker å spare i aksjer og ikke minst for næringslivet, sier pensjonisten. Han solgte sine siste aksjer i år.

Kompetent.

Wiese er utdannet aktuar og har hele sitt yrkesliv jobbet med økonomi og juridiske problemstillinger. Størstedelen av yrkeslivet jobbet han som leder i Riksrevisjonen.

— De siste aksjene som gikk, var 80 aksjer i Orkla som jeg egentlig hadde tenkt å ha livet ut. Disse aksjene fikk jeg da jeg var ansatt i Denofa og Lilleborg Fabrikker AS, som var et konsern innen Borregaard-konsernet, som i dag er Orkla. Aksjene var et minne om tiden i Lilleborg, men de skaffet meg besvær ved alle selvangivelsene og flere "vanskelige" brev fra ligningskontoret. Derfor bestemte jeg meg for å selge dem, sier Wiese.

Han tror stadig færre vil investere i aksjer.

— Selv kjøpte jeg aksjer for å holde meg orientert, blant annet i forbindelse med jobben, sier 73-åringen.

Han har flere bekjente og tidligere kolleger som har gitt opp å ha aksjer. Noen har gått over til aksjefond, andre har valgt å selge det de hadde.

Ikke for folk flest

Wiese har vært i kontakt med sitt lokale ligningskontor, Asker og Bærum, ved flere anledninger. Han oppfatter reglene og lovgivningen vedrørende det å anskaffe og eie aksjer som vanskelige for folk flest.

- Aksjer er gøy, man kan følge med og investere direkte i firmaer. I tillegg har man mulighet for større avkastning i aksjer enn ved aksjefond, påpeker Wiese.

Han tror et enklere system ville være til det bedre for samfunnet.

— I Norge er det ikke lenger skattemotivert aksjesparing. I USA gir aksjer skattefordeler, og flere sparer i aksjer, noe som skaper arbeidsplasser. I Norge setter vi penger i bolig, man kan spørre seg om det gir like mange arbeidsplasser, avslutter Wiese.

Les mer om aksjer på Aftenposten.no.

Er du enig i Wiese? Delta i debatten i kommentarfeltet til høyre.

Les også

  1. Nye markeder lokker småsparere

  2. Elsker norske fond

  3. Bytt bank!

  4. Spar proffere

  5. Snart for sent

Fridtjof Wiese (73) solgte sine siste aksjer i år.