Politidirektoratet kan snu etter pass-kritikk

De nye passreglene som gjør at titusener risikerer å bli oppført med ukjent fødested, vil svekke Politidirektoratets troverdighet, mener jussprofessor Mads Andenæs. Nå vil direktoratet se på rundskrivet på nytt.

Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

De nye reglene skjerper kravet til hva slags informasjon som er troverdig nok til at Norge vil legge den inn i passet. 30 land – de fleste i Asia og Afrika – står på listen over land der opplysninger om fødested ikke kan kontrolleres godt nok.

Dermed får personer som er født i disse landene, pass med «fødested ukjent», selv om de i dag kanskje har norsk pass med korrekt fødested.

Praksisen er endret etter at Politidirektoratet (POD) sendte ut et rundskriv i mars. Etter å ha mottatt kritikk fra flere hold opplyser Politidirektoratet at de beklager usikkerheten og eventuelle problemer de endrede retningslinjene for innføring av fødested i pass har skapt.

Torsdag opplyser POD at de vil se på rundskrivet på nytt.

– Inngripende

Andenæs reagerer og tror ordningen kommer til å bli rettslig prøvd, skriver Klassekampen.

– Dette er så inngripende at alle skjønner at det burde vært gjenstand for en offentlig høringsprosess. Det kan se ut til at forvaltningslovens krav til saksbehandling heller ikke er fulgt i denne saken, sier professoren.

Personer som er oppført med ukjent fødested i passet, kan få problemer med innreise og visum til en rekke land, inkludert Kina og USA.

– Har Politidirektoratet selv tatt dette initiativet eller er det resultat av en politisk prosess? Dette er uklart, og det bidrar til å svekke Politidirektoratets troverdighet, mener han.

Uheldige konsekvenser

I en pressemelding torsdag opplyser Politidirektoratet at de i ettertid har sett at endringen kan ha enkelte uheldige konsekvenser, og direktoratet vil nå vurdere om problematikken rundt fødested kan løses på en bedre måte.

«Inntil dette eventuelt skjer, fortsetter dagens praksis. POD vil også tilby organisasjoner som ivaretar berørtes interesser, et møte for å få deres innspill og synspunkter», står det i meldingen.

Allerede utstedte pass er gyldige for den perioden som fremgår av passet. De som har gyldige pass, trenger derfor ikke å fornye det før utløpsdato, opplyser POD.

Adopterte

De som ikke kan dokumentere fødested godt nok, kan i verste fall nektes pass, skriver Dagsavisen. De nye reglene kan også få konsekvenser for personer som er adoptert til Norge.

– Dette kan ramme 20.000 adopterte barn med norsk statsborgerskap, sier Øystein Gudim, leder i Adopsjonsforum.

– Flere adopterte har ikke fødselsattest fra fødeby, og det er heller ikke mulig å få utstedt dette.

Adopsjonsforum og foreningen Verdens Barn har blitt kontaktet av flere foreldre som forteller at barna har fått problemer med å fornye passet. Selv om de tidligere har hatt gyldig pass med opplysninger om fødested og opprinnelsesland, er de nå blitt nektet utstedelse av nytt pass. (©NTB)