Norge

Jentene trekker seg i tur og orden

2008 skulle bli året med det store jenteinnrykket. Nå har mange trukket seg, samtidig som Forsvaret gir rødt lys for Garden og Grensevakten.

Kvinnelige søkere til Forsvaret opplyser at de forventer at det blir fysisk hardt og at de ønsker seg utfordringer utenom det vanlige.
  • Forf>
  • <forf>sveinung Berg Bentzrød <

Les også:

Les også

  1. - Hæren nær oppløsning

  2. Tviler på om Hæren kan fungere

De siste årenes frivillige sesjon for norske jenter har vært en suksess. Tusenvis av jenter har møtt opp, som en direkte konsekvens av sterk politisk vilje og av Forsvarets massive innsats med jentecamper og lokkende informasjonskampanjer. Så troverdig har innsatsen vært at generalinspektøren for Hæren, Robert Mood, tirsdag denne uken ble tildelt Forsvarets likestillingspris for i ord og handling å ha vist at Forsvaret "trenger kvinner, ønsker kvinner og satser på kvinner". Den forrige vinneren av prisen var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun fikk den i fjor for å ha "utvist ekte engasjement" for å øke kvinneandelen i Forsvaret — og for å ha omsatt engasjementet i en rekke faktiske tiltak, som å få jentene inn på sesjon.

Garden og Grensevakten.

Frem til nylig så innsatsen ut til å bli kronet med suksess. Tidligere i år var 500 jenter registrert som innkalt til tjeneste i høst, bare til Hæren. Spesielt har mange jenter vist interesse for Garden, Grensevakten og avdelinger som hundepatrulje og militærpoliti.Etter at Vernepliktsverket nå i mai har ringt opp samtlige jenter som er registrert som innkalte i Forsvaret, er de 500 redusert til under 350. Mange har funnet ut at de heller vil studere. Hæren regner med et ytterligere frafall frem til førstegangstjenesten starter 1. august. Tre faktorer vil sørge for et betydelig frafall på toppen av dette, tror Forsvaret:* Jentene kan velge å hoppe av førstegangstjenesten i løpet av de seks første ukene dersom de ikke er fornøyd.* Nettopp ut fra en forventning om avhopp tør ikke Garden og Grensevakten ta imot i nærheten av så mange jenter som har ønsket seg hit. Avdelingene frykter å mangle soldater et stykke ut på høsten.* Dersom Forsvaret på grunn av dårlig økonomi i høst tvinges til å droppe hele inntaket av rekrutter til 2. bataljon, en av Hærens tre bærende bataljoner, vil dette ramme både gutter og jenter.

Beklager.

Sjefen for Hærens styrker, generalmajor Jon B. Lilland, beklager jentefrafallet på det sterkeste.- Vi har forberedt oss meget godt på å ta imot vesentlig flere jenter enn tidligere. Utfordringene har gått på å tilpasse bygg og anlegg og personlig bekledning til jenter - og dessuten holdninger, lederskap og etikk. Vi holder interne holdningskampanjer for egne offiserer og andre ledere, som vi også vil kjøre for vernepliktige gutter og jenter. Vi bevisstgjør alle på integrering av jenter og forebygge trakassering og overgrep. Her legger vi opp til nulltoleranse. Nå er jeg både overrasket og bekymret, men ikke minst veldig klar over de lave tallene, sier Lilland.I tillegg til førstegangstjenestene kommer jenter inn også gjennom Forsvarets skoler og befalsutdannelse. I neste måned kommer tallene for opptak til skolene.- Det blir et sannhetens øyeblikk, sier Jon B. Lilland.

Strøm-Erichsen skuffet.

Forsvarsminister Strøm-Erichsen ønsker seg flere jenter i Forsvaret.- Forsvaret har en klar målsetning om høyere kvinneandel blant befal og vervede. Arbeidet med de tiltakene vi har iverksatt har kommet et langt skritt i år. I Regjeringens langtidsplan for Forsvaret har vi også foreslått å innføre sesjonsplikt for begge kjønn. Forsvarets befalsskoler opplever også et rekordhøyt antall kvinnelige søkere i år, sier hun.Forsvarsministeren synes det er synd at jenter velger bort førstegangstjenesten, og mener Forsvaret må vise seg som et attraktivt alternativ i et stadig økende studietilbud til de unge.- Jeg vil understreke at kvinner er sterkt ønsket til Forsvaret. Vi trenger kvinner for å løse det brede spekter av oppgaver Forsvaret har både i Norge og i internasjonale operasjoner, så jeg håper at flere kvinner vil velge å avtjene førstegangstjenesten i Forsvaret, oppfordrer Strøm-Erichsen.

Forsvaret vil tviholde på resten

Lokalaviser skal lage intervjuer med jenter som står på innkalling til Forsvaret. Forsvaret selv skal fortelle om tjenesten som venter. På Hærens nettsted utvalgt.no skal Forsvaret kommunisere med alle som er innkalt, også til Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Slik forsøker Forsvaret å "overtale" jentene som er innkalt til virkelig å møte opp når høsten kommer.Ifølge Vernepliktsverket sa i alt 7200 jenter fra 1989-årgangen ja til å møte opp på sesjon, en sesjonsrunde som ble avsluttet i februar i år. 4000 møtte faktisk opp. Av disse sa opprinnelig 2000 ja til å la seg innkalle, for inntakene til Forsvaret fra juli 2008 til april 2009. Etter at Vernepliktsverket har ringt samtlige, har tallet sunket til 1600. Det forventes å synke ytterligere før jentene skal møte opp ved militærbasene.- Dette er som forventet. Tidligere ble 350 jenter i året kalt inn til førstegangstjeneste etter at de hadde sagt ja. Jeg kjenner til situasjonen i Hæren, men uansett får vi likevel inn flere enn før. Jeg håper at vi klarer å holde trykket også på 1990-årgangen, som nå står for tur, sier oberstløytnant Per-Ivar Norman, fungerende stabssjef i Vernepliktsverket.

Generalinspektren for Hæren, Robert Mood, ble tirsdag denne uken tildelt Forsvarets likestillingspris for å ha vist at Forsvaret satser på kvinner.