Norge

Søkemotor på dugnad

Google har brukt tre milliarder kroner på å kjøpe datamaskiner, bare det siste kvartalet. Du skal være optimistisk for å tro du kan utkonkurrere selskapet ved å innkalle folk flest til dugnad.

  • Stil>
  • Per Kristian Bjørkeng <stil>journalist<

Hvis du eier noe verdifullt, men ikke kan finne det, har det egentlig noen verdi da? Det blir stadig tydeligere at søkemotorer er selve nøkkelen til Internett. Nettet har ikke større verdi enn hva du er i stand til å finne der. Når Jimmy Wales snakker om sine nyeste ideer, spisser en hel IT-verden ørene. Medgrunnleggeren av Wikipedia har allerede skapt én dugnadssuksess de færreste trodde var mulig.Nå vil han gå selveste Google i næringen med sin kommersielle bedrift Wikia. Den har ikke noen formelle bånd til den selvstendige Wikipedia-stiftelsen, men baserer seg på de samme ideene om åpenhet og små bidrag fra alle. Akkurat som millioner av nettbrukere har deltatt i redigering og skriving av nettleksikonet Wikipedia, er det massen som skal være drivkraften i denne nye søkemotoren. Den skal lanseres innen utgangen av året.

Ledig.

Ikke bare skal den enkelte bruker bidra til å rangere og forbedre trefflistene i Wikia. Hver og én skal også donere ledig tid på sin egen datamaskin til prosjektet. Verdens PC-er står for det meste ubrukt. Sony tilbød i vår eierne av den kraftige spillkonsollen PlayStation 3 å donere slik ledig prosessorkraft til medisinsk forskning. Etter kort tid skapte dataspillerne i fellesskap en av verdens største superdatamaskiner. Bidraget til forskning kan vise seg å være av uvurderlig betydning.Wikia skal ved hjelp av et sentralisert system hakke oppgaven med å indeksere Internett i småbiter, og så spre fragmentene ut til brukerne. Etterpå settes de sammen og blir til en konkurrent av Google.Å slå giganten blir likevel ikke lett. Anslag tyder på at Google har mellom en halv og én million servere, med en elektrisitetsregning på over ti millioner kroner i måneden.

Tvilsomt.

Likevel er det ikke rart at Wales vil forsøke å bygge et åpent alternativ. Søkemotorer er nå så viktige at manipulering av dem er blitt en egen bransje. Å komme øverst på en treffliste hos Google kan sammenlignes med å bestikke alle verdens bladkiosker til å legge akkurat din publikasjon forrest på disken. Det norske selskapet Prioritet lever av å få sine kunders nettsider høyere opp på Googles trefflister. Dette har Google regler som regulerer, og disse reglene har Prioritet studert så nøye at selskapet tidligere i sommer ble kastet ut fra Googles indeks — på grunn av manipulasjon. Selskapets kunder, som Dagbladet, Røde Kors og Prior, er satt i forlegenhet. For å sende sine egne sider oppover på trefflistene, skal de etter råd fra Prioritet ha spesialkonstruert og delvis skjult tekster i sine egne websider, ifølge ITAvisenPrioritet-saken illustrerer hvor mektig Google er blitt, og hvor viktig det er å komme høyt på listen. Men den viser også at Google vokter sin integritet som sin dyreste skatt. Googles teknologi kalles ofte en svart boks. Ingen vet helt hvordan søkemotoren rangerer. Dette er ikke bare av konkurransemessige hensyn, men også for å unngå slik manipulering.

Vanskelig.

I dette ligger også en annen av Wikias største utfordringer: Søkemotoren skal bli helt åpen og gjennomsiktig. Men hvis alle kan se nøyaktig hvordan teknologien virker og hva som gir høy plassering på trefflisten, hvordan unngår du at de rike og mektige kjøper og manipulerer seg til topps? Paradoksalt nok kan det vise seg lettere for et mektig konsern enn for en helt transparent, frivillig organisasjon å holde på integriteten. Uansett blir det spennende å se om folk flest er så kritiske til Google at de låner ut PC-en sin til Jimmy Wales.

immy Wales kan ha påtatt seg en oppgave som er et nummer for stor.