Gigantutslipp fra avskoging

Avskogingen av regnskogen i Riau-provinsen på Sumatra står for fire ganger så mye CO<sub>2</sub>-utslipp som de samlede utslippene i Norge.

Massive ødeleggelser av regnskog og torvmyrer i Riau-provinsen gir årlige CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-utslipp på rundt 212 millioner tonn, ifølge WWF.
  • Jostein Ihlebæk

Les flere artikler om Norges støtte til regnskogen:


På onsdag legger World Wide Fund for Nature (WWF) frem en rapport som tar for seg avskogingen av regnskogen i Riau-provinsen på Sumatra de siste 25 årene. I rapporten går det frem at avskogingen står for enorme utslipp av klimagasser. Riau-provinsen har et landareal som tilsvarer 21 prosent av landarealet i Norge, og Riau har omtrent samme innbyggertall som oss. Men de slipper likevel ut langt mer CO2 enn det Norge gjør. Ifølge en fersk rapport fra WWF er avskogingen av regnskogen årsaken til dette.

212 millioner tonn

Ifølge WWF-rapporten gir massive ødeleggelser av regnskog og torvmyrer i Riau-provinsen årlige CO2-utslipp på rundt 212 millioner tonn. Det er nesten fire ganger Norges samlede, årlige klimagassutslipp på rundt 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Noe av årsaken til de voldsomme klimagassutslippene er at det er lagret store mengder karbon i både regnskogen og torvmyrene i området, som slippes ut under avskogingen. Ifølge WWF har provinsen tapt 65 prosent av skogdekket i løpet av de siste 25 årene. Det vil si at 42.000 kvadratkilometer tropeskog har forsvunnet.

— Unik mulighet

— Denne rapporten er et konkret eksempel på de utfordringene vi står overfor i forhold til avskoging. Denne rapporten viser at Riau-provinsen utgjør en unik mulighet for at regjeringen raskt kan benytte de midlene de har satt til til å bekjempe avskogingen, sier seniorrådgiver Andrew Kroglund i WWF til Aftenposten.no. Under toppmøtet på Bali lovte den rødgrønne regjeringen å bruke tre milliarder kroner årlig de neste fem årene på regnskogen. Men foreløpig mener WWF å ha sett mange ord og lite handling fra regjeringens side. Derfor sender organisasjonen nå sin rapport til regjeringen, ved miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, i håp om at regjeringen vil ta tak i problematikken.

Rammer dyreriket

Rapporten fra WWF viser at det har vært 72.000 skogsbranner i Riau i løpet av de siste 10 årene. Takten i avskogingen i denne provinsen er den høyeste i Indonesia, og ifølge WWF drives avskogingen frem av særlig to selskaper innen papirindustrien; Asia Pulp & Paper (APP) og Asia Pcific Resources Int. Holdings Ltd. Men avskogingen er ikke bare et problem som knyttes til klimautslippene. Også dyreriket rammes hardt av papirselskapenes hardkjør mot regnskogen, ifølge WWF-rapporten. I løpet av de siste 25 årene er tigerbestanden i området redusert med 70 prosent. Nå anslås bestanden å utgjøre 192 individer. Elefantbestanden er i samme periode redusert med hele 84 prosent, og teller nå kun 210 individer. - Vi har funnet en dramatisk nedgang i bestanden, sier Kroglund. - Nedgangen skyldes at landarealet forsvinner, og det er mangel på korridorer for at dyrene skal kunne bevege seg utenom de ødelagte områdene. Dermed kan avskogingen føre til at vi mister noe som vi aldri kan få tilbake, sier han.

Rapporten fra WWF viser at det har vært 72.000 skogsbranner i Riau i løpet av de siste 10 årene.
Ifølge WWF har provinsen tapt 65 prosent av skogdekket i løpet av de siste 25 årene.