Norge

Foreslår mellomløsning for politibevæpning

– Det at våpnene er så lite brukt, viser at vi fortsatt tenker og handler som om vi er ubevæpnet, sier politimester Hans Sverre Sjøvold. Han mener en mellomløsning på sikt kan avløse midlertidig bevæpning.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og fungerende visepolitimester Johan Fredriksen er fornøyd med at politifolk tenker som om de er ubevæpnet, selv om det henger en pistol i beltet.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Ledelsen i Oslo politidistrikt har registrert at politikere på Stortinget begynner å bli utålmodige når det gjelder varigheten av den midlertidige bevæpningen.

– Vi forholder oss til at Stortinget ønsker at norsk politi skal være ubevæpnet. Det er et politisk spørsmål og et verdispørsmål, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Han er fornøyd med at Oslo-politiet ikke har fått rapportert uheldige hendelser under den midlertidige bevæpningen, med unntak av ett skudd som gikk av i en tønne som brukes under lading og tømming av våpen.

– Det viser at politifolkene vurderer situasjoner på en god måte og finner løsninger uten bruk av skytevåpen. Vi ønsker jo ikke at det skal løsnes skudd. Våpeninstruksen avklarer rammene, og å løsne skudd er siste utvei, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Kan finnes mellomløsninger

Han mener at det etter hvert kan finnes mellomløsninger, slik at politifolkene er ubevæpnet til vanlig, men med lettere tilgang til våpen når en akutt situasjon gjør det nødvendig.

Et utvalg under ledelse av professor Tor Geir Myhrer ved Politihøgskolen har foreslått en ny våpeninstruks som er bedre tilpasset den trusselsituasjon Norge opplever nå. Politifolk skal dermed få enklere og smidigere tilgang til våpen når det er nødvendig, mens de er ubevæpnet i vanlig, daglig tjeneste. Praksisen med å plassere våpen nedlåst i politibiler begynte i Oslo for over 30 år siden.

I august 1985 fikk Romerike politikammer den samme tillatelsen, etter at politimester Jon Wahl hadde argumentert med at bevæpnede kriminelle i Oslo ofte kjørte ut av hovedstaden og inn i hans distrikt. Tidligere ble politiets våpen oppbevart på politistasjonene eller lensmannskontorene, slik at politifolkene måtte kjøre dit før de kunne bevæpne seg.

Men slik trusselsituasjonen er nå mener ledelsen ved Oslo politidistrikt at bevæpning er nødvendig, både for å beskytte terrorutsatte tjenestemenn og publikum.

Oslos politimester tror ikke at den engelske løsningen med spesialtrente, bevæpnede politifolk er veien å gå for Norge fordi det her er et betydelig mindre antall politifolk å fordele oppgavene på.

– Hos oss er det slik at alle politifolk må løse alle oppdrag, de er generalister som også må kunne håndtere en situasjon hvor det må brukes våpen, sier Sjøvold.

Politifolk godt nok trent

Han mener at norske politifolk er godt nok trent til å kunne håndtere våpen og opptre klokt i alle typer situasjoner, også når de er bevæpnet.

– Kompetansen til politiet bygges gjennom trening og øvelser, og ved å løse reelle bevæpningsoppdrag. Vi har hatt gjennomsnittlig 600–700 bevæpningsoppdrag i året, sier politimesteren.

Fungerende visepolitimester Johan Fredriksen sier at bevisstheten rundt våpen og sikkerhet er stor, og at rutiner og trening innrettes slik at våpen ikke skal utgjøre noen fare hverken for politifolk eller publikum, men derimot er et trygghetsskapende tiltak.

Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra Norges Skytterforbund som mener at politiets praksis med at våpen er ladet og skuddklare er i strid med vanlig sikkerhetstenking.

– Det er et bevisst valg gjort med den trusselvurdering som foreligger, og hvor politifolk er utsatte mål. Hendelser i utlandet viser at terrorhandlinger kan skje uten forvarsel når som helst, og da må politifolkene være i stand til å beskytte seg selv og andre, sier han.

Fredriksen skjønner likevel at diskusjonen blir reist. Alternativet vil være at våpenet først gjøres skuddklart gjennom ladegrep når politiet skal gå inn i en skarp situasjon, en fremgangsmåte svensk politi fulgte frem til 1. april 2012. I dag har de samme løsning som her i Norge.

– Alltid en risiko med våpen

Politimester Sjøvold legger ikke skjul på at det alltid vil være en risiko når våpen er tilgjengelig. – Alt blir gjort for at denne risikoen skal være så liten som mulig, og for at politifolkene alltid har kontroll på våpenet sitt. Det er en sterk bevisstgjøring på å bære og beskytte våpenet på en god måte. Publikum har ingen grunn til å være bekymret, sier han.

Flere av stortingsrepresentantene som er kritiske til den langvarige, midlertidige bevæpningen, er positive til utspillet fra Oslos politimester om å finne en mellomløsning.

KrF er utålmodige

– KrF ønsker et ubevæpnet poilti, men med våpen i politibilen slik at de har rask tilgang når noe akutt eller truende skjer. Vi er utålmodige på at den midlertidige bevæpningen kan avsluttes, og jeg synes politimesterens innspill er meget konstruktivt og viktig. Det er forskjell på om man er i en truende situasjon eller på et forebyggende skolebesøk. Heldigvis har vi et av verdens beste trente politi som håndterer våpen på en veldig god måte, men vi vet at vådeskudd skjer og vil skje, og jeg frykter bevæpning på sikt skaper eskalert våpenbruk blant kriminelle, sier Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.

Ropstad har stilt justisminister Anders Anundsen spørsmål om han vil endre våpeninstruksen slik at politiets våpen ikke til vanlig har skudd i kammeret, for å redusere faren for vådeskudd. Ropstad har også spurt hva justisministeren gjør for å redusere behovet for at politiet er bevæpnet.

Venstre er kritisk

Venstres Iselin Nybø har også vært kritisk til at politiet i så lang tid og gjentatte ganger får tillatelse til midlertidig bevæpning.

– Venstre mener at vi skal ha et ubevæpnet politi i Norge. Vi må imidlertid sørge for at politiet har våpen tilgjenglieg når det er behov for det. Det er derfor bra at politimester og visepolitimester i Oslo politidistrikt ønsker å se på hvordan vi rent praktisk kan få til dette. Vi er nå inne i en langvarig periode hvor politiet har vært bevæpnet og jeg mener at vi også i denne situasjonen må se på andre risikoreduserende tiltak utover en generell bevæpning, sier Nybø.

Også Senterpartiets Marit Arnstad mener det er positivt å vurdere mellomløsninger.

– Målet er at norsk politi i en normalsituasjon skal være ubevæpnet. Gitt at situasjonen med det nåværende trusselbildet fortsetter en tid fremover, synes vi det er interessant å drøfte muligheter for mellomløsninger hvor man både kan differensiere ut fra situasjonen og på hvilken måte bevæpningen gjennomføres, sier Arnstad.

– Dårlig håndtert av justisministeren

Også SV er opptatt av at politiet går over til normalsituasjonen; å være ubevæpnet.

– SV er tilhenger av å beholde dagens ubevæpnede politi, som nå nylig har fått støtte av et enstemmig Storting. Det mest alvorlige nå er at vi har en midlertidig bevæpning som har vist seg å ha store svakheter, være uklart forankret og som kan skli over i en slags varig midlertidighet. Dette synes jeg justisministeren har håndtert svært dårlig, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell, som også er nestleder i SV.

Les også

  1. Anundsen (Frp) må svare for vådeskudd

  2. Politibetjent skriver: Heksejakt mot bevæpning

  3. Så mye mer trener norske soldater med skarpladde våpen