Vindkraftselskap etterlyste mer kunnskap om reinsdyr og vindturbiner

En regneøvelse i Fosen-saken fikk stor betydning for bevisgrunnlaget i saken. I et brev etterlyser vindkraftselskap mer kunnskap.

Det var nylig store demonstrasjoner i Oslo mot statens manglende oppfølgning av Fosen-dommen.

Dommen i Høyesterett slår fast at nesten halvparten, nærmere bestemt 44 prosent, av reinens beiteområde rundt vindturbinene på Fosen vil gå tapt. Det går utover reindriftssamenes rett til reindrift – en viktig del av samisk kultur.

I oktober 2021 slo Høyerestett fast at vindparkens konsesjon er ugyldig - fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse gjennom reindriften.

Les hele saken med abonnement