Skogbruker: – En hinsides dårlig investering

Eksperter på skogseiendom er særs overrasket over hva staten betaler for giganteiendom i Meraker. De sier prisen er minst én milliard kroner for høy.

Sandra Borch og Jonas Gahr Støre presenterte kjøpet på en pressekonferanse på hovedgården til Meraker Brug.

Meraker Brug i Trøndelag ble onsdag solgt til staten for 2,65 milliarder kroner. På pressekonferansen om kjøpet understreket statsminister Jonas Gahr Støre at kjøpet er en investering, ikke forbruk.

– Dette er en investering. Dette er ikke bruk av penger til forbruk. Der vi har en veldig stram linje. Dette handler om hvordan staten disponerer sitt eierskap, sa Støre på en pressekonferanse om kjøpet. Han sa også det var viktig å holde eiendommen på norske hender.

Flere reagerer på prisen og mener kjøpet umulig kan regnes som en investering.

– Nesten sjokkpris

Severin Myrbakken jobber med taksering av land- og skogseiendommer. Han mener salgsprisen bryter med alle forventninger for omsetning av skog.

– Jeg er nesten sjokkert over prisen. Den er så høy at ingen hadde trodde det på forhånd, sier Myrbakken.

Pris på landbrukseiendommer er normalt standardisert i Norge og er underlagt priskontroll. Loven legger opp til at eiendommen i stor grad skal kunne fullfinansieres ved inntjeningen fra landbruket, slik at en kjøper ikke skal være avhengig av å ha urimelig høy egenkapital.

Prisen skal tilsvare 25 års inntjening.

Rene skogeiendommer uten landbruk er imidlertid unntatt priskontroll og markedsverdien på disse blir høyere.

Ut ifra mengden skog, laksefisket og størrelsen på jaktterrenget til Meraker Brug, beregner Myrbakken verdien likevel til å være langt lavere enn hva staten kjøpte for.

  • Verdien på skogen beregner han til 500 millioner kroner.
  • Verdien på jakt- og fiskerettighetene beregnes til 200 millioner kroner.

Myrbakken sier skogen er godt drevet, men at det er relativt lite hugstklar tømmer der før om 10–20 år. Når det gjelder jakt og fiske, så har de i tillegg til terrenget 40 hytter og koier på eiendommen som leies ut.

Eiendommen har også fire gårdsbruk.

Som krydder på toppen er det også et alpinsenter, noen fallrettigheter samt at man kan regulere og selge tomter på eiendommen.

Settes alt dette sammen, havner verdien på litt over én milliard kroner, kanskje opp mot 1,2, ifølge Myrbakken. Hvis man legger til grunn at det er ekstra interesse, øker naturlig nok prisen. Dagens Næringsliv antydet en markedsverdi på 1,5 milliarder kroner da eiendommen ble lagt ut.

Likevel er 2,65 milliarder minst én milliard mer enn hva man kan regne seg frem til, ifølge Myrbakken.

Landbruksminister Sandra Borch er svært fornøyd med kjøpet.

Slapp avkastning

Ifølge Myrbakken fører den høye prisen at avkastningen er under halvparten av det man skal legge til grunn for en skogseiendom.

Han minner om da Bjørn Rune Gjelsten kjøpte Værdalsbruket, som er en sammenlignbar eiendom i nærheten. Da var prisen pr. dekar halvparten av den man ser i dag.

Kjøpet må gjennom Stortinget før det er endelig.

Opposisjonen har vært kritiske til kjøpet. Sveinung Rotevatn (V) mener begrunnelsen for kjøpet er for dårlig og at den høye prisen viser at det har vært stor privat interesse.

– En ting hadde vært om de ville hindre at skogeiendommen kom i hendene på russere eller kinesere. Men det er ikke det de sier. Jeg kan ikke forstå poenget med å ha utkonkurrert eksempelvis norske stiftelser eller andre.

– Innenfor rammene

På spørsmål fra Aftenposten skriver landbruksminister Borch at Statskog har vurdert prisen med bistand fra Sparebank 1 Markets samt flere kompetente aktører med detaljert kunnskap om Meraker Brug.

Staten har så i andre omgang fått Pareto Securities til å kvalitetssjekke dette. Prisen er innenfor de rammene definert i disse vurderingene.

– Jeg vet ikke hva som ligger bak påstanden om en verdi på 1,5 milliarder, men jeg kan vanskelig se for meg at dette er basert på en like grundig vurdering som er gjort av Statskog. Det jeg kan slå fast er at en investor som verdsetter AS Meraker Brug til 1,5 milliarder, neppe vil nå opp i konkurransen om å kjøpe en slik eiendom i dagens marked, skriver Borch.

– Ingen investering

Hans Bårdsgård er kommentator i Nationen og skogeier. Han bruker samme prismodell som Myrbakken når han retter kritikk mot kjøpet.

Han sier kjøpet på ingen måter kan omtales som en investering.

– Økonomisk er dette en helt hinsides dårlig investering, sier Bårdsgård.

Både Støre og landbruksminister Sandra Borch har sagt at det har vært interesse fra utlandet for eiendommen.

– Det kan være en god ideologisk investering dersom det har vært reelle utenlandske budgivere med, men vi kjenner ikke detaljene fra budrunden, sier Bårdsgård.

Bårdsgård mener en pris på 1,5 milliarder ville vært mulig å forsvare ut ifra Støres investeringslogikk.

En av kjøperne uttaler onsdag kveld til Dagens Næringsliv at prisen er som å vinne i lotto.

– Jeg er overrasket over at prisen kom så høyt. Dette er som å vinne jackpot i Vikinglotto, sier Nils Herman Kiær, til avisen.