Ulvejeger fikk drapstrusler

Per Arild Ås fra Atna mottok i går drapstrusler etter at han i helgen sto offentlig frem som ulvejeger.

Ås, som til daglig er drosjeeier, fikk drapstrusselen i posten i går. I dag anmelder han saken til lensmannen.— Jeg måtte kanskje regne med noe slikt siden jeg sto frem i avisene som deltager i jaktlaget, sier han.Trusselbrevet har følgende ordlyd:"Kjære Degenererte ulvejeger. Du blir den neste som faller. Vi har kun 24 ulver igjen. Drosjesjåfører er det nok av. Spesielle svin som deg er det alt for mange av. Når vi er ferdige med vår jobb - da mangler det en drosjesjåfør i Atna. Dette kan du ta som en tom trussel, eller se bakover når du er ute blant folk".Brevet er undertegnet "Johan Sevrinsen".- Jeg kjenner ingen ved det navn og tror neppe det er avsenderens riktige navn, sier Ås. Han oppfatter brevet som en klar trussel og vil politianmelde forholdet i dag. - Jeg er ikke livredd på grunn av dette, men jeg må innrømme at det ikke er noe trivelig. Jeg bor alene og forstår godt at folk med familie og unger ikke vil stå frem i slike sammenhenger. På den annen side er det ille å motta slike trusselbrev når du utøver en helt lovlig jakt på ulv, mener Per Arild Ås.