Norge

Fant eldgammel kirke

En kirke funnet i Skien dateres til år 1010- 1040, og er antagelig Norges eldste. Samme sted har man funnet to kristne graver som er kanskje 125 år eldre. Kristningen av Norge kan ha skjedd langt tidligere enn antatt.

  • Forf>
  • <forf>lise Merete Olaussen Heidi Johnsen<

Kirken ble funnet i 2001, men er først nå blitt radiologisk datert. Funnet gir ny og interessant informasjon om kristningen av Norge. Fagfolk sier den underbygger teorier om at landet flere steder var kristnet lenge før Håkon den gode, Olav Tryggvason og Olav den hellige startet sine misjonstokter. — Det er moro å få bekreftet det vi lenge har trodd, nemlig at det skjedde en kristning av Norge lenge før de to Olav'ene kom, sier Jan Brendalsmo, arkeolog ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Hakastein.

Kirken ble funnet under utgravninger ved Helse Sør på Faret i sentrum av Skien. Den er av typen stolpekirke, som betyr at den er fundamentert på stolper og ikke stein/mur. Arkeologer tror det kan være kirken "Hakastein", som er nevnt i en skrift fra 1354.- Det er funnet flere stolpekirker før, men denne er den eldste som er datert. Den var allerede bygd da landet ifølge Snorres saga ble kristnet, sier Brendalsmoen.

Vil grave mer.

Forskerne har også funnet to kristne graver fra 885- 990 samme sted. - De to gravene kan bety at det finnes enda en kirke på stedet. I tillegg kan det være rundt 1100 personer som er gravlagt her over en periode på 400 år. Vi tror derfor det fins helt unik informasjon som fortsatt er nedgravd på stedet, sier Brendalsmo. Det er likevel bestemt at funnet skal graves ned og en park skal legges på stedet.

Historien omskrives.

Historikere bekrefter at det stadig er flere funn som nyanserer bildet av hvordan Norge ble kristnet. - Kristningen var komplisert og gikk over flere hundre år. Lokale høvdinger og misjonærer var trolig like mye involvert som de tre store kongene. Vi vet at Vestlandet var tidlig ute. Dette kirkefunnet viser tidlige spor etter kristendom også på Østlandet. Jeg regner med nye funn de nærmeste årene vil datere kristningen helt tilbake til 800-tallet, sier Jon Vidar Sigurdsson, 1. amanuensis ved middelaldersentret ved Universitetet i Oslo. >

Les også

  1. Sjelden gullskatt funnet på hemmelig sted på Østlandet

  2. Sminke populært for 6500 år siden

  3. Storfunn av forhistoriske øgler

  4. Nå åpnes vikinggraver i Vestfold

  5. Vikingene verre enn sitt rykte

&lt;b&gt;Stolpehullene&lt;/b&gt; kan sees som en samling av kulestein i funnområdet på Faret i Skien sentrum. Foto: KJELL-HENRIK SEMB

&lt;b&gt;Her er&lt;/b&gt; stolpehullet til kirken som er gravd frem i Skien. Kirken er datert til 1010- 1040. Foto: KJELL-HENRIK SEMB

Foto: Ill: Jørgen Jensenius