Norge

Musikk mot uro og angst

Med et stort smil slår Ella (85) ut med armene, mens hun danser og synger til levende musikk. Nå er det dokumentert at musikk hjelper på uro, angst og depresjoner hos eldre.

  • <forf>ingrid Solum <

Ella og de andre beboerne på skjermet avdeling for demente deltar på ukens trim og trall ved på Vålerengen bo— og servicesenter. Det er kulturleder Anders Rogg som står for musikken. I seks år har han jobbet fulltid med å formidle kultur på senteret, og med åtte pianoer, ett flygel og 100 eldre ønsker han å gi beboerne mer enn mat og medisiner. - Det er som om de våkner til live når de får høre musikk. Særlig demente. Hele tiden får jeg umiddelbare reaksjoner fra beboerne om at de synes dette er fantastisk, sier Rogg.

Musikkprosjekt.

Lege Audun Myskja er heller ikke i tvil om hva musikk gjør for eldre. I tre år har han arbeidet med forskningsprosjektet "Musikk i siste livsfase", i samarbeid med blant andre Rogg. Kongstanken til Myskja har vært å utvikle en metode for hvordan musikk kan brukes på eldresentre, uten bruk av dyrebare ressurser. - Jeg ønsket å dokumentere at musikk fungerer, og samtidig utvikle en metode for pleiere til å bruke riktig musikk på avdelingene, uten at det trenger å koste flesk. Hvert eneste eldrehjem har ulik praksis. Noen har en intern kulturmedarbeider, men ikke mange. Andre har musikalske pleiere, mens mange bruker TV og radio for å aktivisere. Det har ikke vært noen enighet om hva som gir eldre positive opplevelser, sier Myskja. Men etter tre år med forskning sitter han nå med dokumentasjon på at musikk har en positiv innvirkning på eldres velvære. Resultatene fra undersøkelsene har Myskja blant annet brukt til å utvikle to spesial-CD-er med en samling av sanger for eldre. - Vi har kartlagt hvilken type musikk eldre reagerer positivt på, og samlet denne typen musikk på to såkalte preferanse-CD-er. Det er 64 sanger på hver CD, som pleierne kan spille for beboerne. Det holder ikke å bare skru på TV-en eller radioen og tro at det øker de eldres velvære, så slike preferanse-CD-er er viktige, sier Myskja.

Overmedisinering.

Pårørende Myskja har jobbet med, er ofte frustrerte over hvor passive deres kjære er. - Pårørende ser det som en stor lettelse når deres kjære aktiviseres gjennom musikk. Mange eldre er språkløse, som små babyer, og musikk kan hjelpe for eksempel en datter med å kommunisere med sin demente mor, forklarer han. Og Myskja mener pleierne også kan bruke musikken til å kommunisere bedre med beboerne. - Overmedisinering er det største problemet i eldreomsorgen i dag. Det er ofte vanskelig å vite hvor syke eldre egentlig er, og hvor mye medisiner de trenger. Gjennom musikk kan pleierne få et mer realistisk bilde av tilstanden til beboerne, og det kan forhåpentligvis minske bruken av medisiner i eldreomsorgen, sier Myskja.

Les også

Toner på apoteket

Ingrid Sønju (88), hjelpepleier Ingunn Mjelde (61), Ella Bergersen (85) og kulturleder Anders Rogg (49) ved Vålerengen bo- og servicesenter har mye glede av musikk i hverdagen.
Liten tvil om at kulturleder Anders Rogg ved pianoet skaper stemning blant de eldre på Vålerengen bo- og servicesenter. Nå er det også slått fast at musikk er sunt.

Les mer om

  1. Helse