Geir Pollestad har tatt opp familiebedriften og habilitet med Statsministerens kontor

(Stavanger Aftenblad): Broren og faren eier omtrent halvparten av én av landets største kyllingprodusenter. Det var noe av det første Geir Pollestad (Sp) la på bordet hos Statsministerens kontor (SMK).

Her gratuleres Geir Pollestad av sin kone, Lene Pollestad.

I 1949 startet farmoren og farfaren til Geir Pollestad opp Hå Rugeri med produksjon og oppdrett av verpehøner.

Jone og Marit Pollestad, foreldrene til den ferske landbruks- og matministeren, tok etter hvert over og satset stort på slaktekyllinger.

Det har nå blitt landets nest største rugeri av kyllinger.

Hå Rugeri opplyser at det står for klekkingen av hver tredje norske kylling.

Under ledelse av Arild Pollestad, bror til Geir, omsatte selskapet i 2022 for over 204 millioner kroner. 8 millioner kroner av overskuddet på drøyt 9 millioner kroner ble satt av til utbytte.

Forbindelsene mellom rugeriet og Rogalands ferske statsråd ble tema i bakgrunns- og habilitetssamtalene som senterpartipolitikeren hadde på Statsministerens kontor (SMK).

Det bekrefter Geir Pollestad til Aftenbladet.

– Ja, det var vel første tingen jeg fortalte. For min del av habiliteten er kanskje dette hovedutfordringen. Så det sa jeg først, sier han til Aftenbladet.

– Ekstra oppmerksom

Broren har vært på eiersiden helt siden en delvis generasjonsoverdragelse i 2005. Nortura kjøpte 51 prosent av aksjene et par år senere, men Arild Pollestad kontrollerer i dag 39 prosent av aksjene.

Geir Pollestad har opplyst SMK også om foreldrenes eierskap i bedriften.

Jone Pollestad opplyser Aftenbladet at han og kona, Marit, eier de resterende aksjene på 10 prosent, men at aksjene står i hans navn.

Habilitet førte Ola Borten Moe (Sp) ut av regjering og Geir Pollestad (Sp) inn.

Første dag på kontoret ble habilitet tema for landbruks- og matministeren.

– Jeg har ikke noe problem med det, men jeg skal fortelle departementsråden etterpå nå at disse sakene som er knyttet til det, må vi være ekstra oppmerksom på, sier han i et intervju med Aftenbladet på statsrådens kontor.

– Så du er forberedt på at det kan komme saker som kan skape habilitetsproblemer for deg?

– Nå er kyllingproduksjon en del av landbruket som kanskje er minst politisert, men kommer det saker, må en vurdere det i hver enkelt sak om en er habil eller ikke, og det tenker jeg er enormt viktig å være oppmerksom på.

– Å sette inn en settestatsråd da?

– Det må en håndtere da, ja, sier Pollestad.

– Det du bestemmer, kan få direkte betydning for familiebedriften. Du skal få en orientering om fugleinfluensa av departementet senere i dag. Det er noe Hå Rugeri er opptatt av. Kan du fortelle mer om vurderingen din? Jeg regner med at du selv mener det er uproblematisk?

– I stort er det definitivt uproblematisk. Det har vært bønder som har vært landbruksministere, så det tenker jeg at man får håndtere i hver enkelt sak. Å bekjempe eller håndtere fugleinfluensa er ikke noe som utløser habilitetsspørsmål, sier Pollestad.

Hå Rugeri har hatt et egne avsnitt om fugleinfluensa i årsmeldingene både for 2022 og 2021.

– Det er gode folk i departementet til å vurdere det i hver enkelt sak. Så er det min jobb å følge med og ta den vurderingen til slutt, sier Pollestad.

– Opplevde du «grønt lys, det høres greit ut» fra SMK?

– Det har jeg ikke lyst å referere til. Jeg er utnevnt i dag. Nei, skal inngangen til politikken bli så snever – det hadde ikke vært bra for noen, sier han.

Tvert om tror han erfaringene fra familiebedriften kan være en styrke:

– Det har vært enormt viktig for meg å ha vokst opp i en småbedrift – etter hvert en storbedrift – og på et bruk der vi kunne ha næringsutvikling og nye ideer som diskusjonstemaer over kjøkkenbordet. Så jeg har ikke noen problem med det, sier han.

SMK-runden

Aftenbladet stilte fredag dette spørsmålet til Jonas Gahr Støre (Ap).

– Hvordan har du, Trygve Slagsvold Vedum og Statsministerens kontor (SMK) jobbet nå i denne svingen for å forsikre dere om at det ikke er noen skjeletter i skapet eller noe habilitetsgreier som kan skape problemer for Geir Pollestad?

– Dette tilligger SMK. Det foregår slik jeg har gjentatt en del ganger de siste ukene. Det er en grundig habilitetsgjennomgang med den nye statsrådskandidaten som du må «kvalifisere for å være gjennom.» Statsrådskandidaten må også svare på spørsmål som også kan være veldig inngående, sier han og fortsetter:

– Mitt inntrykk er at Geir, som har sittet på Stortinget i alle disse årene, kjenner grunnreglene i regelverket. Han vet om det. Han har svart min stabssjef om de spørsmålene han har fått. Da ender vi der at jeg har tillit til at han nå vet det, han kjenner de grenseoppgangene og vet hva habilitetsregelverket krever, sier Støre.

Familien Pollestad fra venstre: Lene, Marit, Veronica, Elmer, Jone og Georg. Familien Mo (svigerfamilien til Geir Pollestad), midten i bildet, fra venstre: Torill (sittende), Leif Harald, Viggo, Atle og Veronica.

Forberedt på tøffe tak

Geir Pollestad ble fredag møtt av gratulasjoner og blomster utenfor Slottet fra kone, tre barn, foreldre og øvrige medlemmer fra familie og svigerfamilie.

Faren, Jone Pollestad, svarer slik når Aftenbladet spør om familiebedriften nå har en direktekanal til ministeren:

– Vi har ikke vært så veldig mye borti ministre før. Jeg føler i grunnen ikke at det er et problem. Jeg kan ikke se hvilke problemer det skal oppstå – særlig siden Nortura har over 50 prosent eierskap, sier far Pollestad til Aftenbladet.

Han var klar over sønnens inntreden i regjering før også svigerfamilien til Geir Pollestad fikk nyheten under en middag i Oslo torsdag.

Kona, Lene Pollestad, bekrefter at hun har reflektert over at det er en sjanse for at mannen kan måtte stå i tøffe saker der pressen gjerne jager i flokk.

– Ja, vi har tenkt på det, men det går ikke an å forberede seg på det før du står i det, sier hun.