NPE-direktør ut mot kirurger i saken om kreftstudien Norwait

– Det er ikke tvil om at flere kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait.

Flere pasienter ved Haukeland universitetssjukehus ble feil inkludert i kreftstudien Norwait.

Det sier Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Hun har jobbet i NPE i over 30 år, men aldri opplevd så mange alvorlige saker i kjølvannet av en og samme studie.

Det var ved Haukeland universitssjukehus at 16 av 31 pasienter ble feil inkludert. Det viser en ekstern gjennomgang. Åtte fikk gjenvekst av svulsten i endetarmen og spredning av kreften.

Alle pasientene som har søkt NPE om erstatning, ble behandlet på dette sykehuset.

– I denne saken er pasienter blitt utsatt for mye, sier Gulaker.

Hun har reagert på et innlegg som kirurgene Kjetil Søreide og Tom Mala har skrevet i Dagens Medisin. De er henholdsvis leder og nestleder i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG). Det er en faggruppe for kreft i fordøyelsessystemet. NGICG er også overordnet fagrådet for tykk- og endetarmskreft i Kreftforeningen. Fagrådet var styringsgruppe for kreftstudien Norwait.

De skriver i innlegget: «Man kan få inntrykk av at pasienter som er inkludert i studien, har lidd et stort prognosetap. Dette er foreløpig ikke dokumentert, og kan kun stadfestes ved kliniske data.»

Prognosetap betyr at man har fått større risiko for tilbakefall og redusert sjanse for å overleve kreftsykdommen.

De skriver også i innlegget at «medienes fremstilling av et udokumentert prognosetap er en tilleggsbelastning for alle involverte, men særlig for pasientene.»

Helt uenig med legene

Gulaker er helt uenig i at prognosetapet ikke er dokumentert. Hun mener Norsk pasientskadeerstatning i flere saker har dokumentert skader og forverring av kreftsykdommen hos pasientene som var inkludert ved Haukeland.

Hun har skrevet et svar til kreftlegene i Dagens Medisin.

Slik oppsummerer hun sakene:

  • Så langt har ni pasienter søkt om erstatning i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter Norwait-studien.
  • Alle de ni sakene gjelder pasienter ved Haukeland universitetssjukehus.
  • Syv av pasientene har fått medhold i søknaden om erstatning.
  • I fem av de syv sakene har NPE konkludert med prognosetap, og at pasientene har vært utsatt for en alvorlig psykisk belastning.
  • I to av sakene har NPE gitt erstatning for andre forhold som skyldes svikt.

– Dette dreier seg om mennesker som er kommet i en langt dårligere situasjon enn de skulle vært satt i, sier hun til Aftenposten.

– Det er en svært alvorlig konsekvens av et forskningsprosjekt. Det er vårt budskap i denne saken. Det får være opp til andre å finne ut hvor det har sviktet og hva man kan lære av det, sier hun.

Anne-Mette Gulaker er fungerende direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

I to av sakene – foreløpig – ble resultatet katastrofalt: Kreften spredte seg fra endetarmen til lunger og lymfe. Vedkommende har nå uhelbredelig kreft, påpeker Gulaker i innlegget.

Etter Gulakers innlegg har Kjetil Søreide og syv gastrokirurger skrevet et nytt innlegg i Dagens Medisin.

Nå skriver de at de deler bekymringen for et slikt prognosetap hos pasienter som er behandlet utenfor kriteriene for Norwait-studien. De mener dette er sterkt beklagelig.

Kirurgene skriver videre: «Vi uttaler oss om den delen av studien som er korrekt inkludert og som er den største pasientgruppen.»

Les også

Mye gikk fryktelig galt i kreftstudien Norwait. Nå har åtte pasienter søkt om erstatning.

Men i det første innlegget var det ikke presisert at det bare var de rett inkluderte pasientene kirurgene skrev om.

– Jeg oppfattet at de skrev om alle pasienter, også de som var feil inkludert. Ellers ville jeg ikke reagert på påstandene om udokumentert prognosetap, sier Gulaker i en kommentar.

Hun påpeker at pasienter som er med i studien ved andre sykehus enn Haukeland – som er riktig inkludert – også kan bli urolige.

– Derfor er det så viktig med åpenhet i alle forhold rundt studien.Også der det har gått galt, sier hun.

Faggruppens leder:– Unødvendig spekulativt

– Vi er enige i behovet for åpenhet, ikke minst for å unngå spekulasjoner. Det skriver Kjetil Søreide i en e-post til Aftenposten.

Han skriver videre at NPEs vurdering gjelder enkeltpasienter og bestrider ikke at vedtakene er riktige.

– Men det kan ikke brukes som objektiv dokumentasjon for pasientgruppen som sådan, påpeker Søreide.

Han skriver at det er «noe overraskende at NPE omtaler enkeltsaker på denne måten i mediene.»

– Jeg mener det blir unødvendig spekulativt å trekke frem enkeltpasienter.

Søreide mener det skaper uheldig bekymring for alle pasienter som deltar i studien.

Han påpeker at Helsetilsynet har pålagt sletting av Haukelands data fra studien. Det mener faggruppen er uheldig.

Dermed er det bare de øvrige studiepasientene fra andre sykehus som vil være tilgjengelige for en objektiv vurdering, ifølge Søreide.