«Sverige har mistet kontrollen over integreringspolitikken»

Frp og Ap er enige om at Norge har lykkes bedre med å integrere innvandrere enn Sverige.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Inkluderingsdepartementet.
  • Per Annar Holm
Skjermbilde2015-05-12kl.19.31.13-TWlBWNK_il.jpg
Storbypolitisk talsmann Jan Bøhler i Ap bor selv i blokk i Groruddalen i Oslo. Han frykter ikke svenske tilstander i Oslo.

Aftenpostens reportasje fra den svenske byen Södertälje er skremmende lesning, mener statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet.

Reportasjen fortalte historien om hvordan en stor gruppe kristne flyktninger nærmest hadde kuppet deler av den svenske byen, og at deler av kirken var involvert i den godt organiserte kriminelle virksomheten.

— Sverige har mistet kontrollen over sin integreringspolitikk. I Norge har vi en streng, men rettferdig, flyktningpolitikk med fokus på effektiv retur av grunnløse asylsøkere. De vi tar i mot må få god språkopplæring og en grundig innføring i det norske samfunnet. Derfor er det også viktig å snakke om antall flyktninger, for vi kan ikke ta i mot flere enn det kommunene har kapasitet til. Deretter må vi bosette ut i fra dette, sier Terning.

- Betyr dette at Frp ikke vil gi flyktningene frihet til å velge bosted nær familie og venner?

— For å unngå gettofisering er det viktig at vi bosetter over hele landet - ut i fra hvor kommunene har kapasitet til å integrere. Språkopplæring og arbeidstrening må ha topp prioritet. Södertälje, Malmö, Göteborg og deler av Stockholm er skrekkeksempler på hvordan det kan gå når myndighetene mister kontrollen, og resultat av en grenseløst naiv politikk, sier Terning.

Inntrykk av passivitet

Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler.

Storbypolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, bor selv i blokk ved Furuset i Oslo, hvor ti av tolv i oppgangen har innvandrerbakgrunn. Heller ikke han frykter svenske tilstander i Norge.— Reportasjen etterlater et inntrykk av passivitet og av at politikerne bagatelliserer problemene. Vår utfordring her er at vi må gå i diskusjon mot de små lommene av ekstrem islamisme både blant radikale og konservative. De som nekter kvinner å integreres i arbeidslivet, og som snakker om resten av Norge som de vantros samfunn. Her må vi tørre å ta debatten og ikke la dette få utvikle seg slik at det blir et større problem.

- Hva kan vi lære fra Sverige?

— Sverige sliter med høy arbeidsløshet blant ungdom generelt og de med innvandrerbakgrunn spesielt. Dette gir også grobunn for ekstremisme og konflikter. Et annet poeng er at i Sverige er det mange utleieboliger, mens vi i Norge i større grad eier boligen selv. Bare i Groruddalen brukes det årlig over én milliard kroner på vedlikehold og oppussing.

Tilløp på Grønland

Oslos ordfører Fabian Stang (H) mener man tidligere så tilløp til ghetto-tilstander på Grønland i Oslo.

— Når jeg leser om Södertälje, er jeg veldig glad for at vi har hatt et knallhardt fokus på disse problemstillingene i mange år. Vi satte inn kraftige tiltak og vant tilbake bydelen. Vi følger hele tiden med. Blir det for stor konsentrasjon av en særskilt gruppe innvandrere et sted, risikerer vi å få parallellsamfunn, sier Stang.

Ordfører i Oslo, Fabian Stang, mener at satsing på barn og unge samt bidrag til idrettslag er blant de tiltakene som fungerer best.

Stang mener de tiltakene som fungerer best er forskjønnelse av byrommet, satsing på barn og unge, bidrag til idrettslag og å prøve å få med innvandrere i frivillig arbeid i byen. Han sier at han aldri vil nekte noen å bosette seg i den bydelen de ønsker, fordi det bor for mange andre der som de ligner på.— Vi må gjøre alle deler av byen attraktiv for alle deler av befolkningen. Det er ingen hemmelighet at vi bruker vesentlig mer ressurser på Furuset enn på Vinderen nettopp for å lykkes med dette.

Stang er også opptatt av at det ikke er mulig å ta imot et ubegrenset antall innvandrere.

— Vi må være observant på at samfunnets evne til absorbere mennesker som flytter hit, avhenger at det ikke kommer altfor mange på for kort tid. Da blir det manko på gode krefter som kan hjelpe med integreringen. Det har ikke noen egenverdi i å ta imot folk hvis de ikke får et godt liv her og blir integrert.

Tause i Sverige

Kristian Brangenfeldt, pressetalsmann for justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson (Socialdemokraterna) i Sverige, opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

Se tredje episode av #JegErNorsk her: