Togsjefene holder møter om Follobanen uten å føre referat

Tusenvis av passasjerer venter på informasjon. Men Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor snakker om Follobanen bak lukkede dører.

Follobanen har vært stengt i snart to måneder. Nå driver Bane Nor og Vy testkjøring for å få den klart til gjenåpning.

Mandag møttes Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor i ett av flere møter for å diskutere gjenåpning av Follobanen.

Her får blant annet togselskapet Vy oppdateringer for å forberede seg til når banen kan åpnes igjen. Men hva som ble sagt, finnes det ikke et formelt referat fra.

«Vi har ikke ført referat»

Aftenposten har bedt partene om referat fra møtet slik at tusenvis av passasjerer kan få vite når de kan regne med å få reise på Follobanen igjen.

Bane Nor peker på Jernbanedirektoratet, fordi det er de som har tatt initiativ til disse møtene. Det samme gjør Vy. Da Aftenposten først var i kontakt med direktoratet om møtet, ville de ikke gå i detalj om møtets innhold. Jernbanedirektoratet har heller ikke et referat å gi innsyn i.

«Vi har ikke ført referat fra møtet den 13. februar», skrev kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud i en e-post.

Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo påpeker at forvaltningsloven krever at det skal finnes nedtegnelser fra møtet dersom det fremkommer nye opplysninger i det.

Skrev notater på mobilen

Da Aftenposten 17. februar informerte Jernbanedirektoratet om at vi lager en sak om møtet, svarte Jønsrud at de ikke var pliktig til å skrive referat fra møtet.

– Vi er ikke pliktig til å skrive formelle referater eller utfyllende nedtegnelser fra rene informasjonsmøter. Det er tilstrekkelig med korte nedtegnelser om nye opplysninger som er relevant for en saksbehandling, sier Jønsrud.

Jønsrud opplyser at hun tok egne notater, som ikke er delt med møtedeltagerne. I en e-post til Aftenposten legger hun ved dette notatet.

Metadata fra dokumentet viser at notatet ble skrevet av Jønsrud én time etter at hun ble kjent med denne artikkelen. Det var fire dager etter selve møtet. Hun forklarer dette med at hun skrev de opprinnelige notatene på mobiltelefon under møtet og deretter flyttet dem til et dokument som er delt med Aftenposten.

– Det er ingen krav til hvordan en møtedeltager skal føre sine nedtegnelser. Det kan gjøres på mobil, PC, nettbrett, på papir eller på andre måter. Det er ingen tidskrav til når notatene renskrives, så lenge det gjøres innen rimelig tid, uttaler Jønsrud.

Jernbanedirektoratet viser til de ikke har plikt til å gi fra seg medarbeideres uferdige notater før de er renskrevet.

– Ikke nok

Smith ved UiO sier Jernbanedirektoratet er pliktig til å protokollere eller notere så lenge det kommer nye opplysninger i møtet.

– Er det godt nok at notatet står på telefonen?

– Det er ikke nok. Det skal være mulig å finne det i systemet. Men det er ingen tidsfrist, sier han.

Ronny Aukrust, lederen av Pendlerforeningen i Indre Østfold, er kritisk til manglende åpenhet om gjenåpning.

– Det er trist at den dårlige kommunikasjonen fortsetter, for sånn har det vært siden dag én. Vi er blitt lovet gull og grønne skoger, sier Ronny Aukrust.

Les også

Vy la ut Follobane-billetter fra 22. februar. Nå trenger Bane Nor mer tid – igjen.

Derfor er dokumentasjon viktig

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitet i Bergen og ekspert på offentlig forvaltning.

Han mener skriftlig dokumentasjon fra møter er viktig av to årsaker:

  1. Direktoratet kan selv gå tilbake å se hva de er blitt fortalt og hvilke signaler og krav det selv har formulert. Slik er det mulig å bedømme og eventuelt plassere ansvaret for feil som blir gjort.
  2. Politisk ledelse, Stortinget og velgerne får mulighet til å få innsyn i prosessene og reagere på de feil som måtte være gjort.

Jernbanedirektoratet avviser at orienteringsmøtene med Bane Nor og Vy er holdt skjult for offentligheten. Direktoratet viser til pressemeldinger 19. og 25. januar hvor møtene var omtalt, og at alle spørsmål om når og hvor møtene finner sted, er besvart.

– Vi har aldri på noe tidspunkt besluttet at innholdet i møtene skulle være hemmelig. Vi har derimot delt utfyllende nedtegnelser med Aftenposten, nettopp for å være åpne og praktisere meroffentlighet, skriver kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud.

Jobber uten press for å rekke frist

Follobanen åpnet 11. desember, men stengte etter en drøy uke som følge av branner på det tekniske anlegget. Gjenåpning er blitt utsatt og utsatt.

I slutten av januar bestemte Bane Nor at de holder stengt på ubestemt tid. Slik kan de jobbe med gjenåpning uten press om å rekke en frist.

Bane Nor har også sluttet med å holde pressebriefer to ganger i uken.

Etter første gangs publisering er artikkelen oppdatert med mer kontekst og presiseringer knyttet til det aktuelle møtets karakter og hvilke krav forvaltningsloven setter til dokumentasjon. Et sitat fra Frps Morten Stordalen er tatt ut av artikkelen fordi det bygget på en fremstilling som senere er presisert. Artikkelen er også oppdatert med ytterligere kommentarer fra Jernbanedirektoratet. Artikkelen ble endret 9. mars.