Uforståelige feilmeldinger i omstridt milliardsystem skaper forvirring

Melding om «overflyt i stakkbasert buffer» og oppfordringer om å «fylle ut alle jokertegn». Helsepersonell fortviler over uforståelige feilmeldinger og andre problemer i det nye journalsystemet Helseplattformen.

St. Olav hospital i Trondheim er Norges fjerde største sykehus og har 11.000 ansatte.

– Jeg har mange frustrerte kolleger som har fått et tungvint og dårlig system som gjør det vanskeligere for dem å gjøre jobben sin, sier lege Fredrik Jervell.

Han har delt har bilder som viser noen eksempler på hva som møter helsepersonell ved St. Olavs hospital når de har brukt det nye journalsystemet Helseplattformen.

Løsningen koster det offentlige nærmere 4 milliarder kroner.

Jervell jobber ikke selv ved sykehuset, men forteller at han har fått bildene fra ansatte som selv ikke vil dele disse i frykt for å bli saksøkt av den amerikanske leverandøren.

I feilmeldingene får brukere blant annet beskjed om at «ondsinnede brukere» kan ta kontroll over programmet på grunn av «overflyt i stakkbasert buffer».

I andre tilfeller får brukerne beskjeden «fyll ut alle jokertegn» eller varsel om at «abstraheringen ikke kan redigeres».

Kaos og enorme ekstrakostnader

Aftenposten har de siste ukene omtalt situasjonen ved St. Olavs hospital etter at landets fjerde største sykehus tok i bruk Helseplattformen.

Det skjedde i november, etter mange og gjentatte advarsler fra fagfolk om at systemet var uforsvarlig.

Helseplattformen er ment å revolusjonere helsesektoren i landsdelen ved å gi kommuner og sykehus en felles journalløsning.

Strukturerte pasientdata skal gi mer oversikt, bedre informasjonsflyt og ryddigere innrapportering til ulike registre.

Men innføringen ved sykehuset har vært preget av kaos, data som forsvinner og enorme ekstrakostnader. Nå blir videre innføring på andre sykehus i Midt-Norge utsatt, noe som vil koste ytterligere en halv milliard kroner.

Problemene har vært så omfattende at St. Olav hospital har hatt store problemer med å komme tilbake i vanlig drift.

Kapasiteten ved sykehuset har gått ned, selv om de ansatte har jobbet langt mer overtid enn før på grunn av utfordringene med innføringen.

Dette skjer samtidig som sykehus i hele landet har fått beskjed fra regjeringen om å spare penger og være mer effektive.

– Midt i en situasjon der helsevesenet må effektiviseres i de kommende årene har man innført et system som gjør helsepersonellet mindre effektivt, sier Jervell.

Les også

Helseplattformen-trøbbel kan gi 835 millioner kroner i ekstrakostnader

Helseplattformen: Vanlig feilmelding

Helseplattformens ledelse sier at det er vanskelig for dem å kommentere det de omtales som løsrevne skjermbilder fra systemet, siden de ikke kjenner konteksten.

Når det gjelder begrepet «fyll ut alle jokertegn», skriver tjenesteleverandørdirektør Ulf Dahl Ryen at det dreier seg om en melding som kommer opp når obligatoriske felt i systemet ikke er fylt ut.

– En slik feilmelding er vanlig i alle systemer hvor det er obligatoriske felter som må fylles ut enten det er journaler, Altinn eller en taxiapp. Men vi jobber med å forbedre meldingene som kommer opp, og vi ser at her har både vi og EpicEpicEpic er den amerikanske leverandøren av Helseplattformen. et forbedringspotensial, sier Ryen.

Fortvilte fastleger: «Gråter hver dag»

Det er ikke bare på sykehuset at situasjonen har ført til fortvilelse. Fastleger skal også koble seg opp mot Helseplattformen.

Men en rekke av disse sendte i desember i fjor flere desperate meldinger til Statsforvalteren med bønn om at innføringen av systemet settes på vent eller stanset.

Det viser dokumentasjon Aftenposten har fått innsyn i.

  • En fastlege forteller at kreftsyke pasienter ikke blir innkalt til sykehuset, og at det ikke er mulig å få kontakt med noen der.
  • Flere forteller at epikriseneepikriseneEt sammendrag av tilgjengelige journalopplysninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en pasient. mangler informasjon om når pasienten var innlagt og utskrevet.
  • En annen forteller at epikrisene ikke kommer frem. I et tilfelle ble det forsøkt å sende en e-melding e-melding Ved elektronisk meldingsutveksling sendes pasientinformasjon ved hjelp av meldinger fra et journalsystem til et annet.seks ganger fra sykehus til fastlege uten at man fikk det til.
  • Et legesenter forteller at de har mottatt 676 meldinger fra St. Olav hospital uten noe faglig innhold.

«Jeg har ikke lengre kontroll på jobben min», skriver en fastlege i en bekymringsmelding. Vedkommende skriver at hen «gråter hver dag» og «ikke får sove om nettene».

Legen avslutter bekymringsmeldingen med ett ord: «Hjelp.»

«Nå må noen snart sette ned foten for dette makkverket av et system», skriver en annen lege.

«Dette er en krise som ikke lenger kan fortsette!!», skriver en annen.

Andre tar de store bokstavene i bruk:

DETTE GÅR IKKE LENGER
Fastlege i brev til Statsforvalteren

Helseplattformen varslet i januar at de jobbet intenst med å ordne problemene med epikriser. De erkjenner også at det har vært problemer med e-meldinger, men peker på at dette skyldes at flere aktører ikke har fulgt riktig meldingsstandard.

– Alle parter er lei for problemene med e-meldinger, og vi har samarbeidet godt om å rette feilene. Alt ble testet gjennom Norsk Helsenetts meldingsvalidator, men dette viste seg i etterkant å ikke være tilstrekkelig. At så mange aktører ikke fulgte gjeldende nasjonal meldingsstandard burde vært kartlagt på forhånd, skriver Helseplattformens administrerende direktør Torbjørg Vanvik i en e-post.

– Nå har Helseplattformen gjort tilpasninger slik at også de fastlegekontorene og andre aktører som ikke følger gjeldende standard kan ta imot data fra St. Olavs via Helseplattformen, skriver hun videre.

Les også

I den opphetede debatten om Helseplattformen er det flere nyanser og fakta som går tapt

Helsetilsynet: Svært farlig

Det er blitt sendt et stort antall bekymringsmeldinger til tilsynsmyndighetene om pasientsikkerheten etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olav.

I forrige uke kom Helsetilsynet med en foreløpig tilsynsrapport der innføringen får svært sterk kritikk.

I rapporten bruker de sterke ord:

Situasjonen er svært farlig
Helsetilsynet

De vurderer det som «kritisk» at problemene rettes så fort som mulig, og viser til at helsepersonell opplever at de ikke vet at meldinger som sendes i systemet kommer frem, og heller ikke har tid til å følge det opp.

Aftenposten omtalte onsdag at en henvisning ble liggende i systemet i seks uker uten at noen så den.

Ansatte opplever også at journalsystemet låser seg, og at funksjoner oppleves som «svært kompliserte», ifølge Helsetilsynet.

De viser til flere eksempler:

  • Det er utarbeidet en bruksanvisning på ni sider for å skrevet ut etiketter til merking av vevsprøver
  • En administrativ oppgave tar fire ganger mer tid enn før å gjennomføre

«Brukerne opplever å måtte innrette seg etter systemet, og de i liten grad får hjelp til å tilpasse løsningen for å forbedre brukeropplevelsen», skriver tilsynet.

Aftenposten har spurt Helseplattformen om hvordan de vurderer konklusjonene i rapporten.

– Rapporten du viser til er som kjent en foreløpig rapport. Helseplattformen gir sine innspill til Helse Midt-Norge, som skal gi sine kommentarer overfor Helsetilsynet innen 1. mars, skriver Ulf Dahl Ryen.