Solberg-regjeringen brukte over 1 milliard kroner på å splitte opp jernbanesektoren i mange nye selskaper. Målet: Å frakte flere togpassasjerer for pengene. Foreløpig har det motsatte skjedd.

Jernbanereformen skulle spare milliarder. Seks år senere betaler staten mer for å kjøre togpassasjerer enn før.

«Besparelser på 12 milliarder kroner over en periode på åtte til ti år».

Det var løftet fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et debattinnlegg sommeren 2021. Han skrev om jernbanereformen. Han slo fast at gevinsten «langt har overgått omstillingskostnadene».

Les hele saken med abonnement