Kampen om forhuden

Unødvendig skjæring i friske barns kjønnsorganer, mener barneombudet, som vil ha slutt på omskjæring av nyfødte. Jøder og muslimer føler at deres religiøse identitet og tradisjon er under angrep fra storsamfunnet.

Nylig gikk de nordiske barneombudene og barnelegeforeningene sammen om et opprop mot omskjæring av nyfødte gutter.

Før påske skal Regjeringen ta stilling til praktisering av rituell omskjæring i Norge.

Dette er det det handler om:

Historisk/religiøs bakgrunn

Jødenes praktisering av omskjæring går nær 4000 år tilbake i tid og viderefører pakten inngått mellom Gud og det jødiske folk. I Første Mosebok står det at Gud sa til Abraham: «Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt».

Muslimenes rituelle omskjæring er ikke nevnt direkte i Koranen. Men omskjæring av guttebarn er imidlertid sunna (tradisjon) innenfor islam, og er å finne nedtegnet i religiøse skrifter. Den muslimske omskjæringen kan ha svært forskjellig form fra land til land, både med hensyn til hvordan det gjøres og hvor gammel gutten er ved omskjæringen. Omskjæringen utføres vanligvis i løpet av de første dagene etter fødsel, men noen utfører omskjæring helt opp til 10–12 års alder.

Det står i Første Mosebok at jødiske gutter skal omskjæres. Muslimenes rituelle omskjæring er ikke nevnt i Koranen, men nedtegnet i religiøse skrifter.

I flere engelsktalende land, blant annet USA, ble omskjæring utbredt mot slutten av 1800-tallet. Dette hang trolig sammen med kristen-pietistiske ideer hvor man mente at omskjæring ville forhindre onani og dermed også sinnssykdom og en rekke andre lidelser.

Metodene

Den kirurgiske metoden: Forhuden løsnes fra penishodet hos nyfødte gutter og skjæres eller klippes av ved basis av penishodet. Deretter sys det rundt den overskårne kanten for å stanse eventuell blødning.

Kompresjonsteknikk: Forhuden komprimeres mot en ring eller kopp som først er tredd inn på penishodet. Vanligst i Norge er Plastibell-teknikken, hvor en plastring settes rundt penishodet, innenfor forhuden, som så «strupes» ved at man knytter en tråd utenfor forhuden, rundt ringen. Ringen med restene av forhuden støtes av etter en ukes tid.

Med riktig teknikk er komplikasjoner sjeldne (0,2-0,4 prosent). De vanligste komplikasjonene er blødning og infeksjon, men også feilstillinger og arrdannelser på penis. Den hyppigste komplikasjonen er at det tas for lite av forhuden, slik at barnet må gjennom et nytt inngrep.

Omfang

Det føres ikke statistikk over hvor mange guttebarn som omskjæres i Norge. Trolig gjelder det årlig rundt 2000 muslimer, 5–7 jødiske nyfødte samt noen ikke-religiøse fra land der omskjæring er vanlig.

30 prosent av den mannlige befolkningen i verden – 661 millioner menn – er omskåret, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO)

I USA er andelen omskårne menn 75 prosent, 85 millioner. Omskjæring er den vanligste av alle operasjoner i USA, men det har skjedd en nedgang i omskjæringsfrekvensen fra ca. 90 til ca. 60 prosent i løpet av de siste 20 årene. Også i flere andre engelsktalende, vestlige land er det vanlig å omskjære gutter av ikke-religiøse årsaker.

Hvem og hvor

Hos jødene gjøres inngrepet av en sakkyndig person, mohel, som er utdannet og autorisert til oppgaven og kommer til menigheten ved behov.

Tidligere ble muslimske nyfødte omskåret på sykehusenes barselavdelinger. Men det ble avviklet rundt 2005. I dag er det ingen som har oversikt over hvem som tilbyr omskjæring. Flere private spesialistklinikker har sluttet å tilby inngrepet.

Omskjæring kan gjøres på flere måter, dette er Plastibell-teknikken. Først løsnes forhuden fra penishodet med et instrument. Deretter klippes det en kløft i forhuden, den tres over plastikkoppen og det knyttes en tråd stramt rundt forhuden mot plastkoppen. Denne må være så stram at blodforsyningen til huden utenfor avsnøres. Så skjæres forhuden vekk utenfor denne tråden. Det er vanlig med bedøvelse i Norge. Barnet sendes hjem, og plastibellen (plastkoppen) faller av i løpet av noen får dager sammen med huden under tråden.

Ifølge fylkeslege Petter Schou er det noen få legekontorer i Oslo som står for de fleste omskjæringene, som vanligvis utføres av primærleger.Det kreves ingen spesiell godkjenning.I fjor døde et spedbarn av komplikasjoner etter en omskjæring på et legekontor i Oslo og i år ble et barn akutt sykt etter inngrep samme sted. Tre leger som deltok har nå fått varsler om reaksjoner fra Helsetilsynet, to står i fare for å miste autorisasjonen.

Lovregulering

Det er to år siden Helse— og omsorgsdepartementet sendte ut et høringsnotat for «å sikre at omskjæring utføres av kompetent person på en forsvarlig måte, og at det finnes et tilgjengelig tilbud». I forslaget diskuteres det ikke om rituell omskjæring bør være tillatt eller ikke for nyfødte.

Departementet mener det er mest hensiktsmessig at rituell omskjæring foretas i regi av offentlige sykehus i forbindelse med fødsel. Forslaget har ligget «til behandling» i to år, og det kom mange motstridende synspunkter i høringsrunden. - Vi vil gå gjennom høringsuttalelsene i saken før vi tar stilling til hva som skal være Regjeringens holdning. Vi tar sikte på å legge frem en proposisjon før påske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forskningen

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at det å være omskåret gir 60 prosent mindre risiko for å bli HIV-smittet. Partnere til omskårne menn har mindre livmorhalskreft, og menn som er omskåret får så å si ikke urinveisinfeksjon eller peniskreft.

Den amerikanske barnelegeforeningen konkluderte nylig med at helsefordelene ved å omskjære nyfødte er større enn risikoen. Europeiske barneleger bestrider dette, beskylder amerikanerne for «kulturell partiskhet» og mener at omskjæring av nyfødte har liten helserelevans for gutter født i vestlige land.

Seksualiteten

Menn som er omskåret får nedsatt følsomhet i kjønnsorganet. Men Haakon Aars, lege og sexolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, mener omskjæring kan være en fordel for noen menn.

Les også

Vet ikke hvem som driver med omskjæring i Norge

— Å få for tidlig utløsning er det største problemet i mannlig seksualitet, det er ikke impotens, som mange tror. Menn som er omskåret, holder ofte litt lenger enn andre fordi penishodet ikke er så sensitivt. Det blir litt mer motstandsdyktig fordi det ikke er beskyttet av forhuden, forklarer Aars. - Omskårne menn har ingen forhud som skaper friksjon over penishodet, men man kan bruke glidekrem for å skape friksjon. Det sies at omskjæring ble innført i USA for å motvirke onani. Men er det én ting som er sikkert, er det at gutter i puberteten klarer å få onanert, både med og uten forhud, sier Aars.