Norge

Jernbanen nekter å gi ut uhellsrapporter

Ikke engang NSB eller de andre togselskapene får innsyn i Jernbaneverkets uhellsrapporter. Dette går på sikkerheten løs, sier NSB. Nå får samferdselsministeren saken på sitt bord.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og veidirektør Terje Moe Gustavsen har begge ønsket å holde tilbake interne uhells- og ulykkesrapporter når det går galt på vei og jernbane. Veivesenet har måttet snu. Nå vurderer også Jernbaneverket å gi innsyn i rapportene. Arkivfoto.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I 2010 var protestene på Stortinget høylytte og brede da Jernbaneverket ønsket å hemmeligholde rapportene fra sin uhellskommisjon. Rapportene hadde frem til da blitt delt med de andre aktørene rundt norsk jernbane, som NSB, Flytoget og CargoNet.

Som Aftenposten skrev mente NSB at det ville gå på sikkerheten løs om man ikke fikk innsyn i rapportene.

I 2011 ble det likevel vedtatt at Jernbaneverket (JBV) skulle få holde tilbake rapportene. Dette vedtaket krever togselskapene og Forbrukerrådet nå å få omgjort. Forbrukerrådet peker på hva som i høst har skjedd med Veivesenets ulykkesrapporter (UAG).

Samme type ulykkesrapporter som i Veivesenet

Rapportene fra det som kalles uhellskommisjonen i JBV er en parallell til rapportene fra Veivesenets ulykkesanalysegrupper (UAG).

Når noe går galt på jernbanen, som fører til ulykker eller omfattende problemer for togtrafikken, går Jernbaneverkets eksperter inn og gransker årsakene, på samme som ledende eksperter i Veivesenet gransker veiuhell— og ulykker.

Når jernbanen rammes av uhell granskes hendelsene av Jernbaneverkets egen uhellskommisjon. Men i tre år er rapportene hemmeligholdt.

Også Veivesenet har frem til 2014 fått holde tilbake sine UAG-rapporter. Men VGs avsløringer rundt disse har fått Veivesenet til å endre praksis, tvunget frem en uavhengig granskning av Veivesenets praksis og at politiet på ordre fra Riksadvokaten skal gjennomgå over 300 bildrapssaker.

— Argumentasjonen JBV bruker er ikke ulik retorikken Statens Vegvesen benyttet angående ulykkesrapportene tidligere i år, sier fagdirektør for samferdsel Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet.

Fryktet at ansatte ville holde tilbake informasjon

— Her vil man fjerne noe som er viktig i trafikksikkerhetsarbeidet, og så finnes det ikke noen begrunnelse for det. Dette er rapporter som forteller hvorfor noe gikk galt. Det gjelder alle typer uhell, og primært er det uhell som har betydning for sikkerheten på jernbanen. Det kan være alt fra at et tog sporer av til at signalanlegg slutter å virke, sa konsernadvokat Otto Sivertsen Roheim i NSB til Aftenposten i januar 2010.

NSB, Flytoget, CargoNet og de andre togselskapene mener det går på sikkerheten løs når de ikke får innysn i Jernbaneverkets uhellsrapporter.

Daværende sikkerhetssjef i Jernbaneverket, Monika Eknes, hadde følgende svar på hvorfor de ønsket å hemmeligholde rapporten den gang:— Det var jeg som tok initiativet til å få fjernet paragrafen om rapportene. Vi frykter for åpenheten i virksomheten vår. Ansatte er redd rapportene kan brukes slik at de blir sittende med et sivilrettslig eller strafferettslig ansvar for hendelser. For oss er verdien av forbedring og læring viktigere enn at noen blir «hengt» når noe går galt, svarte Eknes.

Hemmelighold vakte storm på Stortinget

– Jernbaneverket gjør seg selv en bjørnetjeneste ved dette hemmeligholdet, uttalte Bård Hoksrud (Frp) da Aftenposten tok saken opp med Transportkomiteen på Stortinget.

— Hemmelighold skaper bare spekulasjoner om hva som faktisk skjer, sa Hoksrud som den gang var nestleder i transportkomiteen, og i dag er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Men også Arbeiderpartiet, KrFs, Høyre og SVs representanter i komiteen beskrev hemmeligholdet som uhørt og provoserende.

Likevel ble det altså vedtatt i 2011.

Tar saken opp med samferdselsministeren

- Bård Hoksrud, hvorfor ble det slik at JBV fikk holde tilbake rapportene fra uhellskommisjonen?

— Det vet jeg ikke, vi satt ikke i regjering da det skjedde. Jeg husker at det var bred enighet om at dette ikke skulle skje.

Bård Hoksrud mener at det i prinsippet må gis innsyn i uhellsrapporter både for vei og jernbane.

— Vil du støtte kravet fra togselskapene og Forbrukerrådet om at det igjen må gis innsyn i dette?

— Jeg kommer til å ta denne saken opp med statsråd Ketil Solvik-Olsen. Vi må høre hva JBV har å si, men vi har vært tydelige på at innsyn i denne type ting bør være hovedregelen. I prinsippet bør i alle fall aktørene rundt jernbane få innsyn, slik de ulike partene, politiet og rettsapparatet nå får innsyn i Veivesenets UAG-rapporter. Denne saken vil bli fulgt opp, sier Hoksrud.

Jernbanedirektøren: Må se på dette på nytt

I brevvekslingen mellom JBV og togselskapene i høst, som Aftenposten sitter med, har JBV hele veien stått steilt på at uhellsrapportene skal forbli internt. Nå sier jernbanedirektør Elisabeth Enger at de må se på dette på ny.

— Jeg har bedt om at vi internt vurderer dette en gang til. Vi ønsker i prinsippet å være åpne, sier Enger til Aftenposten.

- Hvorfor må deres kunnskap om uhell på jernbanen holdes unna togselskapene, slik dere i dokumentene har argumentert for?

— Det er dette jeg nå har bedt om at vi ser på igjen, selv om det ikke er opplagt at det bør bli full åpenhet. JBV er avhengig av raskt å få frem analyser av hva som har skjedd. Da kan noe være uferdig, sier Enger.

Mener det er forskjeller på vei og jernbane

- Hvor sammenlignbare er uhellskommisjonens rapporter og UAG-rapportene?

— Både Veivesenet og vi jobber aktivt for å lære av ting som har skjedd, og for å forebygge nye ulyikker. Men det er en forskjell også. For jernbanen kommer Statens havarikommisjon for transport inn ved store ulykker, eller saker med alvorlig personskade. De får alltid innsyn i det vi selv ser rundt hendelser.

- Men havarikommisjonen skal vel i dag også se på veiulykker?

— Ja, men de er ikke inne i alle veiulykker. Det er en forskjell her, sier Enger.

Hun forsikrer at dersom det kommer frem ting i rapporten som JBV mener det er nødvendig at togselskapene får innsikt i, så får de det.

- Dette er akkurat samme argumentasjon som Veivesenet har brukt, for å holde rapportene internt?

— Ja, og derfor har jeg bedt om at vi i JBV ser på saken på nytt, sier Enger.

Les også:

Les også

Dette skjedde da Aftenposten tok opp uhellsrapportene i 2010

Les mer om

  1. Samferdsel