Fjellrev født på Dovre for første gang på 16 år

For første gang på 16 år er en fjellrev født i det fri på Dovre. Fjellreven er kritisk truet, og nyheten blir derfor tatt godt imot.

For første gang på 16 år er en fjellrev født i det fri på Dovre. Det er anslått at det bare er 50 voksne fjellrev igjen i Norge.

– Dette er en fantastisk gladmelding, sier fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund.

For å hindre at fjellreven forsvinner helt i Norge, har rev blitt født i fangenskap og satt ut i fjellet. Disse revene har ikke greid å reprodusere seg før nå.

— Et gjennombrudd

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) betegner begivenheten som et gjennombrudd for norsk naturforvaltning.

– Målet er at revebestanden blir i stand til i reprodusere seg selv. Vi håper at vi kan få en naturlig utveksling av rever mellom Hardangervidda, Dovrefjell, Børgefjell, fjellområdene på svensk side og andre områder, sier han til NTB.

Bare 50 igjen i Norge

Det er anslått at det bare er 50 voksne fjellrev igjen i Norge. Reven ble fredet i 1930. Forrige gang en fjellrev ynglet på Dovrefjell var i 1994.

Det er brukt atskillige millioner kroner på å berge fjellreven. Håpnes sier at dette er en påminnelse om at vi må forvalte naturen fornuftig. På den måten kan vi unngå krevende redningsaksjoner i framtida.

Solheim påpeker at suksessen på Dovrefjell gir positive signaler for arbeidet med å redde også andre truede arter.