Norge

Frp: Strengere språkkrav til foreldre

Politikere fra hele det politiske spekteret er opprørt over at syv av ti minoritetsbarn i Oslo kan for dårlig norsk ved skolestart, slik at de trenger spesialundervisning, slik Aftenposten skrev fredag. Men de er uenige om riktig medisin.

  • Olga Stokke
    Journalist
  • Les vår serie om integreringspolitikk: «Inne, men utenfor»
    Frp vil stille strengere språkkrav til foreldrene. Høyre vil skreddersy gratis kjernetid til de mest trengende. Og SV vil ikke avvikle en kontantstøtte de er imot. Aftenposten har bedt politikerne kommentere fredagens sak om språkvansker og gratis kjernetid.

— Dette viser at integreringen på langt nær har vært god nok. De andre partiene har ikke vært opptatt av å stille krav til språkkunnskaper. Det er synd, for språket er selve bærebjelken for å lykkes med integreringen, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen.

Frps Morten Ørsal Johansen vil stille strengere språkkrav til innvandrerforeldre.

Ørsal Johansen viser til at tempoet i innvandringen har vært for stort, og at kravene til integrering har vært for svake. Frps løsning er å kreve at foreldrene må bestå språktester for i det hele tatt å få opphold i Norge, samt bestå obligatorisk språktest på introduksjonsprogrammet som tilbys flyktninger.— Foreldrene har et stort ansvar for å lære barna sine det norske språk. Men de er selvsagt ikke i stand til dette dersom de ikke behersker språket selv, sier Ørsal Johansen.

Kontantstøtten består

Men kontantstøtten vil Frp ikke røre, til tross for at eksperter har dømt den nord og ned med tanke på integrering. Den rødgrønne regjeringen har kuttet støtten for treåringer, men fortsatt er det kontaktstøtte å få for toåringer. Innvandrermødrene er overrepresentert som kontantstøttemottagere. Dermed holdes barna borte fra barnehagen, der de kan lære språket fortere.

Siden 2006 har Regjeringen satset 400 millioner kroner på gratis kjernetid i barnehage i utvalgte områder i Oslo, Drammen og Bergen. Likevel har så mange som syv av 10 minoritetsbarn i Oslo, og seks av 10 på landsbasis, språkproblemer ved skolestart.

Høyres Trond Helleland mener problemet er at gratis kjernetid i barnehage er et altfor lite målrettet tiltak. Han vil gjerne gi flere muligheten, men mener der er å kaste penger ut av vinduet å tilby gratis kjernetid til alle i en bydel, selv om de likevel ville hatt barna sine i barnehagen.

Videre støtter han skolebyråden i Oslo, partifelle Torger Ødegård, i å språkkartlegge alle treåringer, og så sette inn tiltak overfor dem som har behov. Han vil også ha gratis barnehageplass til mødre som går på introduksjonskurs.

- Ekspertene mener kontantstøtten bør avvikles?

— Vi har vært opptatt av å opprettholde kontantstøtten for å gi valgfrihet. Jeg tror de som er hjemme nå, fortsatt vil være hjemme.

-Veldig alvorlig

Barne- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) slår seg ikke på brystet for egen innsats, men innrømmer heller ikke å ha satset feil.

— Dette er veldig alvorlig, sier hun om tallene for språkvansker.

— Det er et felles ansvar for stat og kommune at barna lærer norsk før de begynner på skolen. Prio én er å satse videre på barnehage, og ikke kontantstøtte. Det er ikke nok å gå i barnehage, man må ha gode kompetente voksne som kan lære barna språket.

— Og så må vi sørge for at innvandrerkvinner får mulighet til å jobbe. Nøkkelen til å lære barna norsk, er å ta tak i mødrene. Når de blir gående år etter år på kontantstøtte forsinker det integreringen.

Les også

«Barn er født og oppvokst her, har gått i barnehage, men snakker ikke norsk»

— Du er jo sjefen, kan du ikke avvikle kontantstøtten? - Det kan jeg ikke. Det er greit at den fungerer som en ventestøtte frem til barnehageplass. Vi ønsker ikke å dytte mange ettåringer inn i barnehagen før vi får flere ansatte med kompetanse.

- Men vil dere utvide gratis kjernetid?

— Ja, vi vil utvide det til nye geografiske områder, men det foreligger ikke noen konkrete planer om det nå.

- Bør barna begynne tidligere i barnehage?

— Mye tyder på at det er viktig for barna å komme enda tidligere inn i barnehagen.

Vil ha med treåringer

Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) deler bekymringen over at det er for få som kan norsk når de begynner på skolen. Men hun mener det ikke er Regjeringens feil.

— Det er fantastisk at man har brukt 400 millioner på korttidsbarnehage, sier hun, og legger til:

— Tilbudet om gratis kjernetid burde inkludere treåringer fordi det tar lang tid å lære språket skikkelig. Det er også viktig å rekruttere fra korttidsplass til heldags plass.

Rieber-Mohn forteller at i Oslo er det egne barnehager for dem som benytter gratis kjernetid. Det undergraver ordningen, påpeker varaordføreren som vil ha kontantstøtten helt avviklet.

Ikke godt nok

Partifelle Jan Bøhler (Ap) på Stortinget sier at gratis kjernetid har økt andelen som går i barnehage kraftig.

— Men problemet er at ordningen ikke er utformet godt nok, sier Bøhler. Han støtter språkkartlegging.

Men Bøhler går samtidig ut mot byrådet fordi det ikke vil ha integrering som kriterium ved barnehageopptak. Ifølge Bøhler er det er stort problem at barnehager noen barnehager ga mange minoritetsbarn og andre nesten ingen, og det i samme område.

— Det må være mange nok norsktalende både i personalet og blant barna for at språkopplæringen skal fungere. Dessuten må man passe på å ha nok assistenter som han hjelpe til med språkopplæring.

Oslo Arbeiderparti mener tilbudet om gratis kjernetid burde begynne fra tre års alder. De fleste som omfattes av dagens ordning får tilbudet fra fire år.

LES VÅR SERIE OM INTEGRERINGSPOLITIKK: "Inne, men utenfor"