Stortinget anmelder Keshvari og varsler full gjennomgang av regelverket for reiseregninger

Stortingspresident Tone Trøen (H) sier til Aftenposten at hun vil ha en full gjennomgang av regelverket for reiseregninger for å vurdere endringer.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har vært sykmeldt siden 9. oktober og trakk seg torsdag som leder i Oslo Frp.

Samtidig ble det torsdag kjent at Stortingets administrasjon anmelder Mazyar Keshvari (Frp) etter Aftenpostens avsløring av at han har krevd penger for reiser han ikke har vært på.

– Vi skal nå gå gjennom rutinene og regelverket for levering av reiseregninger. Det er åpenbart behov for det etter at vi nå ser at ordningen er misbrukt på denne måten, sier Tone Trøen.

Hun mener det kan være naturlig å se på muligheter for å øke dokumentasjonskravet

– Vi må ha en gjennomgang av hele regelverket med sikte på endringer. Det er naturlig å vurdere om det er behov for å øke dokumentasjonskravet, sier hun.

Aftenposten dokumenterte onsdag at Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner for reiser til andre deler av landet.

I tillegg har Keshvari krevd reiserefusjon for en lang rekke besøk til Frp-lokallag hvor lokale ledere ikke kjenner til at han har vært på besøk. Slike krav summerer seg til ytterligere 116.000 kroner.

Dokumentere at reiser faktisk er gjennomført

Dokumentasjonskravet som Trøen tar til orde for kan for eksempel dreie seg om å dokumentere at reiser faktisk er gjennomført gjennom bilag eller annet.

– Mitt inntrykk er at stortingsrepresentantene tillitsfullt fyller ut sine reiseregninger på en ryddig måte. Og at det er en kontroll fra administrasjonens side og en dialog med representantene etter at regningene er levert.

Hun sier at en ordning der en overordnet skal attestere at en reise vitterlig er gjennomført har noen utfordringer.

– Der er velgerne som er stortingsrepresentantenes overordnede, så det kan være utfordrende. Men dette må vi nå gå inn i. Jeg vil ikke konkludere nå på hvilke endringer som kan være aktuelle.

– Men det er ganske åpenbart for meg at vi også i fremtiden må ha et system som i stor grad er basert på tillit, selv om vi nå har en veldig trist og alvorlig tilfelle av misbruk av denne tilliten, sier Trøen.

Les også

Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget

Politiet: – Det kan være snakk om bedrageri

Seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt opplyste torsdag formiddag til Aftenposten at de allerede hadde innledet samarbeid og dialog med Stortingets administrasjon.

– De skal ta ut alt grunnlagsmaterialet og så skal vi gå gjennom det og vurdere om det er grunnlag for å innlede etterforskning. Det vil skje i løpet av en dag eller to, sier Skjold.

– Vet dere ikke nok til å starte etterforskning?

– Vi er kjent med det som har kommet frem i media. Vi ønsker å ha hele grunnlagsmaterialet før vi eventuelt starter etterforskning.

– Hva slags straffbare forhold kan det være snakk om?

– Det kan være snakk om bedrageri, sier han.

Vanlig bedrageri har en strafferamme inntil to år, mens grovt bedrageri har en strafferamme inntil seks år.

Innrømmet å ha fått penger han ikke skulle mottatt

Gjennom sin advokat Arve Lønnum har Keshvari bekreftet at han har levert feil reiseregninger til Stortingets administrasjon ved en rekke anledninger og fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Han opplyste videre at Frp-representanten ønsker å gjøre opp for seg.

Keshvari trakk seg torsdag som leder av Oslo Frp. Han møter som fast vararepresentant på Stortinget for Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes ba torsdag Stortingets presidentskap om å politianmelde Keshvari.

– Men det er ikke først og fremst Stortinget som er den fornærmede part. Det er det skattyterne som er, sier Moxnes.