Russiske bombefly fløy helt sør til Bergen under NATOs storøvelse. Ble møtt av norske jagerfly.

Midt under NATOs storøvelse fløy to russiske bombefly onsdag ned til Bergen før de snudde. Samtidig kritiserer norsk ekspert russerne for rakettskyting i havet under øvelsen.

Tupolev Tu-160 er et strategisk bombefly med NATO-kallenavnet Blackjack. Det har en kapasitet for å frakte 40 tonn våpen.

Det var bombefly av typen Tupolev Tu-160 som onsdag fløy et tokt langs norskekysten.

– Russerne fløy ned til de var på høyde med Bergen før de snudde og fløy tilbake, forteller oberstløytnant Frank Sølvsberg til Aftenposten.

– Ujevne mellomrom

To norske F-16-jagerfly rykket ut og identfiserte flyene. Jagerflyene står under NATO-kommando under slike oppdrag.

– Slik scrambling skjer med ujevne mellomrom, forteller Sølvsberg.

Norske jagerfly har «scramblet» – rykket ut – 48 ganger hittil i år. Ved mange av slike hendelser er det russiske jagerfly som skal møtes.

Tupolev Tu-160 er et strategisk bombefly konstruert i Sovjetunionen på 1980-tallet.

Skyter raketter ved Finnmark

Samtidig har Russland nå varslet fire dager med rakettoppskytinger fra ubåter i neste uke. Nedslagsfeltet er rett utenfor kysten av Finnmark.

Fra før er det kjent at Russland planlegger skyting med missiler fra militære fartøyer utenfor kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag torsdag, fredag og lørdag denne uken.

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere bak seg i Forsvaret, advarer om at dette øker faren for direkte militære trefninger mellom NATO og Russland.

– Det har meg bekjent aldri skjedd at Russland har opprettet militære skytefelt rett utenfor kysten av Norge, som direkte overlapper aktive øvelsesområder til NATO. Det har heller aldri, så vidt jeg vet, skjedd før at Russland driver rakettoppskytinger fra ubåter så langt vest, rett utenfor kysten av Finnmark. Det foregikk ikke engang under den kalde krigen, sier Børresen.

Han har selv ledet NATO-øvelser på samme nivå som Trident Juncture, og er nå mest bekymret for fregatten Admiral Gorsjkovs planlagte missiloppskytinger utenfor Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Det er her Russland planlegger å avfyre en rekke missiler over fire dager i neste uke. Øvelsen kommer trolig som et svar på NATO-øvelsen Trident Juncture. Samtidig har de varslet en stor skarpskytingsøvelse utenfor Møre og Romsdal og bedt Norge stenge ned luftrommet.

– Dette er våpen som er langt mer upålitelige enn ballistiske missiler som skytes fra ubåter. I verste fall kan de gå helt feil veier, og ramme NATO-fartøyer, oljeinstallasjoner eller sivile fartøyer i området, advarer han.

– Russernes fremgangsmåte er uforsvarlig og risikofylt, sier han.

I dette området befinner det seg nå ca. 60 NATO-fartøyer på øvelse.

Det russiske luftfartstilsynet har varslet Avinor om at Russland fra tirsdag til fredag neste uke vil drive med rakettoppskytinger i havet utenfor Finnmark mellom klokken 06 og 20 norsk tid.

Trolig skal testene skje ved missiloppskyting fra ubåter.

Området ligger i internasjonalt farvann rett nord for Berlevåg og Gamvik, går det frem av et kartplott på nettstedet Notaminfo.com.

– Uvanlig

– Meg bekjent er det ikke ofte vi mottar denne type henvendelser til Avinor, opplyser kommunikasjonssjef for Avinor Flysikring, Erik Lødding til Aftenposten.

Han tror ikke rakettøvelsen gir merkbare konsekvenser for sivil lufttrafikk.

Jacob Børresen er tidligere flaggkommandør og har en lang karriere bak seg i Forsvaret.

– Russland føler seg truet og omringet

– Det er ingen som helst tvil at disse russiske militære operasjonene i Norskehavet er et direkte svar fra Russland på NATO-øvelsen Trident Juncture. Russerne føler seg truet og omringet, og under press fra NATO, sier Jacob Børresen.

Han viser til at NATO de siste tiårene har rekruttert land som tidligere tilhørte Warszawapakten, og Vestens kraftige fordømmelser av Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina.

Russland har tidligere foretatt flere tester med oppskyting av missiler i nærheten av Norge. Senest i august i år var det stor oppmerksomhet rundt en rakett fra 2017 som var savnet etter en oppskyting.

Avviser at det er satt krisestab

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser et oppslag i Klassekampen om at det var satt krisestab.

– Saken håndteres på vanlig måte i departementene, som håndterer den i henhold til fastlagte ansvarsforhold. For å sikre informasjonsdeling og god koordinering har berørte departementer hatt ett møte om saken. Dette er helt vanlig i saker som berører flere departementer, sier han til Aftenposten.