Ledergruppen i Innovasjon Norge stiller seg bak sjefen

Innovasjon Norges ledergruppe sier den ikke kjenner seg igjen i påstandene om intern misnøye og splittende lederstil i selskapet.

Styrelederen i Innovasjon Norge trakk seg søndag, etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stanset en prosess for å vurdere Anita Krohn Traaseths stilling.
  • og NTB

– Nyheten om at styreleder trakk seg med umiddelbar virkning søndag kom overraskende på oss alle. Saken i Aftenposten og påstandene om intern misnøye, og splittende lederstil kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er en samlet ledergruppe som stiller oss bak Anita Krohn Traaseth, heter det i en pressemelding fra ledergruppen mandag kveld.

Gruppen viser dessuten til at styret gjennom fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde har presisert at styret har tillit til daglig leder, og at både eiere og oppdragsgivere har gitt uttrykk for at de er fornøyd med jobben hun gjør.

– Å være i en omstillingsprosess er ikke alltid enkelt, og det er naturlig at det vil være noe uenighet og diskusjoner både internt og eksternt, sier en samlet ledergruppe.

Innovasjon Norge er statens viktigste verktøy for å øke innovasjonen i næringslivet over hele landet, men særlig i distriktene, samt for å profilere Norge som reisemål. De har i 2018 et budsjett på 7,2 milliarder kroner.

Selskapet er 51 prosent statlig eid ved Nærings- og fiskeridepartementet og 49 prosent eid av fylkeskommunene.

Bakgrunn: