Norge

Norsk Medisinaldepot ilegges dagbøter etter multidosefeil

Stavanger kommune ilegger Norsk Medisinaldepot (NMD) dagbøter som følge av feil og mangler i multidosemedisiner fra leverandøren.

Stavanger kommune ilegger Norsk Medisinaldepot dagbøter som følge av feilene i multidoseleveranser. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
  • NTB

Assisterende rådmann Per Haarr vil ikke gå ut med hvor store dagbøter det er snakk om.

– Men i henhold til inngått kontrakt «kan det kreves en dagsbot på 10.000 kroner per kalenderdag gjennom mangelfull oppfyllelse av rutiner», sier Harr til Rogalands Avis.

Han mener leverandøren har begått flere avtalebrudd. Bøtene begynte å løpe mandag.

Kommunen har også nedsatt en beredskapsgruppe som skal sikre registrering av avvikene knyttet til multidoseleveranser fra NMD til enkeltpasienter ved kommunale sykehjem og i hjemmesykepleien.

Gruppen overvåker situasjonen i kommunen nøye, opplyser Harr.

– Uavhengig av kravet om dagbøter så er det viktigste for oss at pasienter får medisinene sine. Vårt fokus er å levere i henhold til avtalen, og vi forholder oss til de rammebetingelser som gjelder i kontrakten. Vi jobber for å sikre at alle punktene i kontrakten ivaretas. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet for oss, sier administrerende direktør Ros-Marie Grusén i NMD i en pressemelding.

I forrige uke opplyste Statens legemiddelverk at opptil 7.000 pasienter i en rekke kommuner er berørt av feil og mangler i multidoseruller fra NMD. NMD leverer medisiner til 72 kommuner i Norge.

Fredag ble en mann i 80-årene innlagt på sykehus etter mangel på multidosemedisin. Mannen har hjertesvikt og kols og fikk store pustevansker.