Sigaretter overskrider grenseverdier med andre målemetoder

I nye målinger utført for Kreftregisteret overskrider norske sigaretter grensene for kreftfremkallende stoffer. Folkehelseminister Åse Michaelsen er rystet.

Røyking er svært helsefarlig og er den viktigste enkeltårsaken til kreft. Men det kan være enda mer skadelig for deg enn tidligere antatt, ifølge VGs undersøkelser.
  • og NTB

Målingene som VG melder om, er gjennomført ved et laboratorium ved det nederlandske folkehelseinstituttet. Fem merker er testet.

Det som skiller denne målingen fra andre målinger av sigaretter, er at små ventilasjonshull i sigarettfilteret har blitt dekket til – slik røykere kan gjøre det med fingre og lepper når de røyker.

Av de fem målte merkene avgir alle ulovlig mengde karbonmonoksid, fire av fem bryter reglene for maksimumsnivå av tjære, og alle avgir langt høyere nikotininnhold enn opplyst på pakkene når sigarettene testes på denne måten.

Ventilasjonshull

– Dette er sjokkerende resultater. Sigaretter inneholder høyere nivåer av kreftfremkallende stoffer enn hva som er lovlig. Konsekvensen er at sigarettene er enda mer helseskadelige, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Vanligvis testes sigaretter i maskiner der det kan strømme luft gjennom disse ventilasjonshullene. Tobakksindustrien oppgir også at målet med hullene er å fortynne røyken ved at det tilføres frisk luft. Ifølge flere studier pleier imidlertid folk som røyker å dekke over disse hullene med fingrene eller leppene.

VG har også snakket med flere eksperter. Professor Robert N. Proctor ved Stanford-universitetet mener ventilasjonshullene er ren svindel.

– De eksisterer den dag i dag på grunn av uvitenhet, apati og liten handlekraft. Røykere har ikke peiling på at de blir lurt. Myndighetene griper ikke inn, sier han.

– Urovekkende

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) betegner resultatene som urovekkende.

– Jeg er rystet, sier hun til VG. Hun vil ta opp temaet målemetoder for sigaretter når hun møter nordiske kolleger på Island neste uke.

Sigarettbransjen avviser målemetoden som er brukt og at sigarettene deres er ulovlige.

– Denne påstanden er grunnløs fordi instituttet brukte en helt annen målemetode enn den som er gjeldende ved lov, sier kommunikasjonssjef Abe Brandsma i British American Tobacco som står bak Prince- og Kent-merkene.

Også Philip Morris, som står bak Marlboro-merket, forsvarer de offisielle målemetodene og sier de forholder seg til gjeldende lover.