Norge

Nav glemte å trekke skatt. Nå må 4000 brukere betale tilbake.

En feil hos NAV gjør at rundt 4000 brukere har betalt for lite skatt i 2018. Nå må de betale tilbake. – Dette er veldig beklagelig, men av og til skjer det feil, sier direktør Magne Fladby hos NAV.

NAV er nådeløse mot stønadsmottagerne som ble trukket for lite i skatt. De blir pålagt ekstra skattetrekk fem til nyttår.
  • Kjersti Nipen
    Kjersti Nipen
    Journalist

På grunn av en feil har NAV glemt å trekke skatt fra i overkant av 4000 brukere. Dette rammer brukere som allerede lever på et minimum gjennom støtteordningene dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

– På grunn av en feil har noen av dem som mottar ytelser fra NAV ikke blitt trukket i skatt etter at frikortbeløpet er overskredet. Dette er selvfølgelig veldig beklagelig, sier Magne Fladby, seksjonssjef for Arbeid og inntektssikring hos NAV, i en e-post til Aftenposten.

Nå må skatten etterbetales. Det gjøres gjennom ekstra skattetrekk i månedene frem mot årsskiftet.

Trekkes ekstra frem mot årsskiftet

Feilen rammer dem som har hatt frikort, men har overskredet frikortbeløpet på 55.000 kroner.

Regelverket er slik at NAV skal trekke 50 prosent skatt når beløpsgrensen på frikort er nådd, dersom NAV ikke har mottatt nytt skattekort. Dette har ikke skjedd. Feilen ble rettet opp i midten av september. Nå trekkes brukerne ekstra.

– Dette er som sagt veldig beklagelig, men av og til så skjer det feil.

– De som er blitt trukket for lite skal nå ha fått nytt skattekort fra skatteetaten, slik at de kan unngå restskatt i skatteoppgjøret neste år. Alle berørte har mottatt brev fra NAV.

– Gjelder det flere grupper?

– Det gjelder hovedsakelig mottagere av dagpenger og arbeidsavklaringspenger, men også enkelte på andre ytelser.

Les også

Regjeringen: Vurderer stans i offentlige økonomiske ytelser når barn uteblir fra skolen

Karin Andersen: – Opprørende og kritikkverdig

– Hvis du eller jeg gjør en feil, må vi selv ta skylden. Men hvis NAV gjør en feil, må du og jeg også ta byrden. Det er behov for å avklare om det skal være slik, sier SVs Karin Andersen.

– Dette vil for eksempel bety at noen ikke har råd til å betale husleien. Det er opprørende og svært kritikkverdig. Både at det blir gjort en sånn feil, og at de som har lite penger fra før, blir rammet på denne måten. Med dårlig råd vil man allerede ha brukt opp disse pengene, dersom man ikke selv har oppdaget feilen. Og slike feil er ikke alltid så lett å oppdage, sier stortingsrepresentant Karin Andersen i SV.

Hun synes ikke det er rett å ettergi beløpet, ettersom det vil være urettferdig overfor dem som selv har oppdaget feilen og meldt ifra i tide. Men hun mener brukerne må få løsninger som gjør det mulig å betale tilbake over tid. Hvis ikke står mange på bar bakke de neste månedene:

– Ellers er dette noe som vil slå ut i kommunenes sosialbudsjetter. Mange av disse brukerne har i utgangspunktet for lite å leve av, sier Andersen.

Vil stille spørsmål til statsråden

Hun mener det er uakseptabelt at slike feil kan skje, og kommer til å rette et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Anniken Haugli (H) om saken.

– Jeg vil spørre om hvordan NAV skal bistå disse menneskene med nedbetalingsplaner, og hvordan man skal sørge for at slike feil ikke oppstår igjen, sier Andersen.

Hun mener også det er behov for å avklare forvaltningens ansvar i slike tilfeller:

– Hvis du eller jeg gjør en feil, må vi selv ta skylden. Men hvis NAV gjør en feil, må du og jeg også ta byrden. Det er behov for å avklare om det skal være slik, sier Andersen.

Hun bemerker at det offentlige – og NAV spesielt – er selv svært nøye med at folk har orden i slike ting.

– Da må de også ha orden på det selv. Det er rett og slett behov for at forvaltningen skjerper seg, sier hun.

Alle må betale tilbake

Feilen rammer ulikt, avhengig av hvor store utbetalinger den enkelte har fått etter passert frikortgrense.

NAV opplyser at de nå skal sette i gang en undersøkelse for å hindre at det samme skjer igjen.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det undersøker vi nå, svarer Fladby i en e-post til Aftenposten.

– Er det rimelig at brukerne ta den fulle belastningen når det er NAV som har glemt seg bort?

– Dette er som sagt veldig beklagelig, men av og til så skjer det feil. De det gjelder har fått utbetalt for mye penger, derfor får de nå et noe høyere trekk. Vi undersøker nå hvordan feilen kan ha oppstått, slik at vi kan forebygge at dette skjer.

– Hvordan ser dere på mulighetene for å klare seg på reduserte utbetalinger fremover for dem som allerede lever på lave satser?

– Denne feilen rammer nokså ulikt. Noen har allerede kontaktet skatteetaten, siden de er klar over at de selv jo også har et ansvar for å endre skattekortet når de vet beløpsgrensen blir overskredet. Andre har fått større utbetalinger uten at NAV har trukket 50 % skatt, og det beklager vi, sier Fladby.

Les mer om

  1. Nav
  2. Skatteetaten
  3. Dagpenger