Norge

Forsvarsministeren: Trygg på vurderingene

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) sier de kommer til å ta en gjennomgang etter at posisjonen til en rekke militæranlegg ble kjent i et dronekart.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at det viktigste ikke er hvor et militæranlegg ligger, men reguleringen av overvåkende aktivitet. Her sammen med generalløytnant Patrick Sanders (t.v.) og generalmajor Charles Stickland (t.h.) under Army Summit på Akershus festning tidligere i september.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Torsdag ble det klart at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde publisert et dronekart med oversikt over en rekke av Forsvarets installasjoner og militære anlegg.

Leder for utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), krever at forsvarsministeren forklarer seg for Stortinget.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at de har gjort «faglige vurderinger» av hvilke objekter som skal være med i den ugraderte oversikten.

– For at vi skal kunne skjerme et objekt for flyvning med droner, så må det være et flyforbud. Dette er først og fremst for at vi skal kunne sanksjonere ved overtredelse. I den forstand stiller jeg meg bak NSMs vurderinger.

– I hvilken forstand stiller du deg ikke bak NSMs vurderinger?

– Vi har så langt ikke fått opplysninger som gjør at jeg ikke stiller meg bak NSMs vurderinger.

Det var nettstedet aldrimer.no som først omtalte saken.

Anniken Huitfeldt (Ap) krever at forsvarsministeren skal forklare seg for Stortinget. Her under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2017 med forsvarsministeren i forgrunnen.

Forsvarsministeren: Ikke viktigst hvor anlegget ligger

Forsvarsdepartementet har som objekteier selv meldt inn objekter til NSM etter en risikovurdering. Forsvarsministeren sier han er trygg på disse vurderingene.

Han sier også at det ikke er blitt foretatt noen nye risikovurderinger av objektene i etterkant av at Forsvarsdepartementet ble oppmerksomme på at pressen kom til å publisere saker om militæranleggene i kartet.

– Hvor et anlegg ligger, er ikke primært den viktigste delen av hemmeligholdet. Det er viktigere for oss å regulere bruk av drone over et objekt enn å avsløre hvor objektet ligger, sier Bakke-Jensen.

– Det skjer ganske mye på Haakonsvern som vi ikke vil at offentligheten skal vite om, men det er jo ikke noen hemmelighet hvor den ligger.

Varsler gjennomgang

Flere eksperter som aldrimer.no har vært i kontakt med, mener at opplysninger som er offentliggjort i kartet, kan være et brudd på sikkerhetsloven, men Bakke-Jensen vil ikke forholde seg til det de sier.

– Hva tenker du om det ekspertene sier?

– Det har jeg et ganske kort svar på. Jeg forholder meg ikke til eksperter som ikke er villige til å stå frem.

– Men aldrimer.no har da også åpne kilder som kritiserer sikkerhetsaspekter ved offentliggjøringen?

– Jeg forholder meg til fakta i saken. Når vi velger å opprette en flyforbudssone, noe vi mener det er hensiktsmessig å gjøre, så må vi kunne håndheve den også. Det hadde vært helt umulig å håndheve et flyforbud uten å publisere denne type informasjon.

Forsvarsdepartementet understreker at oversikten NSM har lagt ut, er ugradert, og at omtalen av objektene som «topphemmelige militæranlegg», som aldrimer.no omtalte det som, derfor er feil.

I etterkant av kritikken medgir likevel forsvarsministeren at de kommer til å ta en gjennomgang av saken.

– Vi tar en gjennomgang av saken når det er blitt så mye støy. Jeg har lest en del reaksjoner. Men man har behov for å forby droneaktivitet over enkelte områder, fremholder Bakke-Jensen.

Grundige vurderinger

Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier også at det er blitt gjort nøye risikovurderinger fra hver objekteier i forkant. Objekteier vil i mange tilfeller være Forsvarsdepartementet eller underliggende direktorater eller enheter.

Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– I den ugraderte databasen fremkommer det ikke noen detaljer om det som er ment å beskyttes. Vi vil også understreke at det selvsagt er objekter som ikke er publisert, så databasen er på ingen måte en komplett liste, sier Arnøy.

– Dette arbeidet har vi gjort på vegne av Forsvarsdepartementet, og de som eier objektene selv, har innrapportert hvilke objekter som kan være åpne.

– Hvilke av opplysningene, ettersom dere har slått fast at dette er noe som det bør være åpenhet om, regner du som mest kritiske av dem som er offentliggjort? Hvilke objekter var dere mest usikre på om skulle være med i databasen?

– Det er vurderinger som jeg ikke kan dele. Det er vurderinger som gjøres av den enkelte objekteier, sier Arnøy.

Vil ikke svare

Hverken Statsministerens kontor eller Justisdepartementet har villet svare på spørsmål fra Aftenposten om saken, som de heller ikke ville med aldrimer.no.

På e-post skriver kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet følgende:

«Justis- og beredskapsdepartementet deltok i arbeidet med utarbeidelse av nytt regelverk. Departementet henviser til NSM å kommentere saken utover dette».

Heller ikke Statsministerens kontor vil svare på spørsmål.

«Viser til telefonsamtale for litt siden. Jeg får beskjed her om at vi henviser til Forsvarsdepartementet for kommentar på dette», skriver seniorkonsulent Marianne Olsen i en e-post til Aftenposten.