Norge

Safe med radioaktive stoffer på avveie fra NTNU

En safe med radioaktive stoffer er på avveie fra NTNU i Trondheim. Universitetet frykter den er stjålet, og advarer om de helsefarlige stoffene.

Safen inneholder et preparatsett med små mengder radioaktivt innhold som er godkjent for bruk i videregående skole. Det er tre beholdere med radioaktive isotoper av stoffene strontium, cesium og americium, skriver Adresseavisen.

Det sistnevnte er det farligste stoffet i safen (Am-241). Dette er samme stoff som benyttes i ioniske brannvarslere.

– Innholdet i intakt form vil ikke medføre helseskadelige stråledoser. Det er kun farlig hvis beholderne aktivt ødelegges, og innholdet inhaleres eller sniffes. Vi ber likevel om at man ikke prøver å åpne den hvis man finner safen, sier dekan Geir Egil Dahle Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Safen skulle i løpet av sommeren fraktes fra bydelen Kalveskinnet til Gløshaugen i forbindelse med flytting av fagmiljø, men ble meldt savnet 10. august.

– I utgangspunktet trodde vi at safen var blitt levert på feil sted, men nå mistenker vi at den er stjålet, sier fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU til avisa.