Norge

NRK-kartlegging: Lokallagsledere i KrF delt i synet på veivalget

Lokallagsledere og tillitsvalgte i Kristelig Folkeparti er splittet i synet på hvorvidt partiet bør samarbeide til høyre eller venstre, viser kartlegginger.

KrF og leder Knut Arild Hareides veivalg er det store spørsmålet i norsk politikk denne høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • og NTB

NRK har spurt 236 av 310 lokallagsledere i KrF om regjeringsspørsmålet. En stor andel er usikre, men flere ønsker å samarbeide med Ap og Sp enn de borgerlige.

På spørsmålet om lokallagslederne er «for eller mot et mulig regjeringssamarbeid med Ap og Sp, slik KrF-leder Knut Arild Hareide har anbefalt?», svarer 82 av de spurte (35 prosent) at de er for. 42 prosent er imot og 23 prosent har svart «usikre/vil ikke svare».

På den andre siden svarer 61 (26 prosent) ja på spørsmålet om de mener at «KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp». 45 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 29 prosent svarer «vil ikke konkludere/er usikker/vet ikke».

Mye usikkerhet

Respondentene er ikke blitt spurt om det tredje alternativet – som er å fortsette i opposisjon som i dag. I tillegg til at mange er usikre i sitt valg, er det også 74 av lokallagslederne som ikke har svart på kartleggingen. Dermed er det usikkert hvor mye man kan lese ut av tallene.

Et flertall av respondentene (56 prosent) mener at Knut Arild Hareide er den rette til å lede partiet. 10 prosent mener at Hareide må gå, mens 34 prosent svarer «usikker/landsmøtet må avgjøre/vil ikke kommentere».

Tillitsvalgte 14–12

Mediene kappes i å avdekke hvor sterkt de ulike synspunktene står i partiet før samarbeidsspørsmålet avgjøres på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Avisen Dagen har laget en oversikt over hvordan sentrale tillitsvalgte – stortingsrepresentanter, fylkeslagsledere og sentralstyremedlemmer – stiller seg. Deres opptelling viser at tolv er for et samarbeid til venstre, deriblant Hareide selv, mens 14 vil samarbeide til Høyre, slik nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad går inn for. Fire av de Dagen har spurt, ville ikke svare.

Både Hareide og nestlederne skal de neste ukene møte lokal- og fylkeslag og delta i diskusjonen fram mot landsmøtet.

Binde delegatene?

Samtidig pågår det en debatt om landsmøtedelegatene som sendes fra fylkeslagene, skal stille med bundet mandat, eller få stemme etter egen overbevisning.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold advarer mot å binde delegatene og mener det er viktig at medlemmenes vilje må komme fram på landsmøtet, også mindretallets syn.

– Beslutningen som skal tas, må ha en legitimitet som hele partiet kan slutte seg til. Flertallets vilje må komme fram. Og så får man bøye seg for det flertallet. Er prosessen god og du føler at du blir lyttet til, blir det lettere å gå videre også dersom du ikke har fått gjennomslag, sier Bekkevold til ABC Nyheter.

Les også

  1. KrF-nestleder om partiets veivalg: Tror ikke folk opplever behov for regjeringsskifte

  2. Nesten 700 nye KrF-medlemmer

  3. 18 svar om hvordan det går med KrF-saker i et samarbeid til venstre

  4. Lysbakken vil ikke si om han støtter en regjering SV ikke er med i

  5. Nå skal Hareide på turné for å overbevise partiet om å følge ham til venstre

Les mer om

  1. Politikk
  2. Knut Arild Hareide
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)