Brudd i forhandlingene mellom Sykepleierforbundet og NHO

Forhandlingene mellom Sykepleierforbundet og NHO om pleie- og omsorgsoverenskomsten har endt i brudd. Dermed må partene møtes til mekling 24. oktober.

Leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild Bye sier at de blant annet har krevd en bedre sykelønnsordning for sykepleierne i de private bedriftene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dersom meklingen ikke fører fram og det blir streik 25. oktober, vil det berøre 500 sykepleiere i 12 fylker, skriver Sykepleien.

En eventuell streik kan ramme i alt 14 private helsebedrifter i 12 fylker.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Vi krevde blant annet en minimumslønn på 500.000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet. I tillegg krevde vi at sykepleierne skulle få en bedre sykelønnsordning, sier forbundsleder Eli Gunhild By.