Norge

Forsvarsadvokat Frode Sulland: «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

Advokater og dommere reagerer kraftig på uttalelsene til Marius Emberland hos regjeringsadvokaten etter Behring Breivik-dommen onsdag.

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Oslo tingrett mener soningsforholdene til terroristen Anders Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene.

Én time etter det ble kjent at tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ga Behring Breivik medhold, sa prosessfullmektig Marius Emberland hos regjeringsadvokaten
følgende til pressen på spørsmål om han var overrasket:

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen.

Det er Emberland som har ført saken på vegene av justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

På spørsmål om hvor alvorlig det er for staten at de er dømt for brudd på menneskerettighetene, svarte han følgende:

– Det skjer oftere enn man skulle tro. Så det er jeg ikke bekymret for.

Mener regjeringsadvokaten ikke respekterer rettsapparatet

Den profilerte forsvarsadvokaten Frode Sulland, som i mange år var leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier han reagerer kraftig på det han kaller «rettslig arroganse» fra Emberland.

– Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett. Det gis et inntrykk av at regjeringsadvokaten
hever seg over, og ikke respekterer rettsapparatet og at de fortsatt mener å ha rett når retten mener de tar feil, sier
Sulland.

- Bør isteden ta innover seg og justere kurs

Han påpeker at det ikke er noen rettskraftig dom ennå.

– Men det å gi uttrykk for at det er deres oppfatning av disse spørsmålene som er det eneste riktige burde man ikke gjøre, særlig ikke som advokat for staten, mener Sulland.

Han sier det er bekymringsfullt at det ikke bekymrer statens advokat at man taper i saker om menneskerettigheter.

– Det er vel kjent at regjeringsadvokaten mener at menneskerettighetene burde ha mindre gjennomslag i norsk rett. Men de bør isteden ta innover seg og justere sin kurs etter domstolens avgjørelser og ikke ta så lett på at man taper "oftere enn folk tror", sier Sulland.

– Er du overrasket over uttalelsene?

– Jeg er overrasket over at man velger å gå ut med slike uttalelser, selv om det ikke overrasker meg at man har slike oppfatninger, sier Sulland.

Marius Emberland, prosessfullmektig for staten og advokat hos regjeringsadvokaten hilser på Anders Behring Breivik og hans prosessfullmektig Øystein Storrvik.

Lederen i Dommerforeningen: Aldri hørt noen advokat uttale seg på den måten

Også Ingjerd Thune, leder i Den norske dommerforening og sorenskriver i Gjøvik tingrett reagerte på uttalelsene da hun hørte dem.

– Jeg skjønner godt at mange reagerer. Jeg har aldri hørt noen advokat uttale seg på den måten noen gang. Det var overraskende, sier
Thune.

Hun støtter kritikken fra Sulland.

– Det er ingen som har monopol på hva som er riktig jus, heller ikke regjeringsadvokaten. Jeg er overrasket over at han ikke har større respekt for domstolen, sier Thune.

Hun påpeker at det er helt greit å være uenig i avgjørelsen fra Oslo tingrett.

– Det kan man være, men han prosederte på en ting og retten kom til noe annet. Det kan jo også tyde på at han tok feil, sier Thune.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekiluc ledet hovedforhandlingen i gymsalen i fengselet i Skien før påske. Onsdag ga hun terroristen medhold i at soningsregimet hans bryter med menneskerettighetne.

Brygfjeld: Oppsiktsvekkende og alvorlig

Kjell M. Brygfjeld i Advokatforeningsforeningens menneskerettighetsutvalg reagerer på Regjeringsadvokatens uttalelser.

– En ting er å være uenig i dommen, men her synes jeg Regjeringsadvokaten viser en oppfatning av at retten ikke har forstått, sier Brygfjell.

Han mener det er oppsiktsvekkende at Marius Emberland "ikke var bekymret" for at staten har brutt Behring Breiviks menneskerettigheter.

– Jeg mener det er alvorlig at Regjeringsadvokaten ikke synes dette er alvorlig. Norske myndigheters bruk av isolasjon har vært kritisert i en årrekke, og denne dommen må sees som en del av den kritikkken. Myndighetene har plikt til å sørge for at våre internasjonale forpliktelser følges, sier Brygfjell.

Han stiller seg undrende til denne holdningen til menneskrettighetene.

– Jeg er tilbøyelig til å mene at Regjeringsadvokaten viser manglende respekt for lovgivningen som er vedtatt av Stortinget. Norsk lov slår fast at menneskerettighetene skal tolkes på den måten domstolen i Strasbourg tolker den, sier Brygfjell.

Her kan du lese hele dommen fra Oslo tingrett

Emberland: Beklager om kommentarer har blitt oppfattet som arrogant

Marius Emberland sier følgende til Aftenposten om kritikken.

– Jeg beklager at enkelte av mine muntlige kommentarer kan oppfattes som arrogante. De var virkelig ikke slikt ment, sier Emberland.

Han understreker at det selvfølgelig ikke er slik at regjeringsadvokaten mener man har monopol på hva som er riktig forståelse av menneskerettighetene.

– Etter vårt syn er dette ikke umenneskelig elle nedverdigene behandling etter EMK artikkel 3. Det har vi prosedert på og det mener vi fortsatt. Men vi tar til etterretning at tingretten ha kommer til noe annet. Jeg er overrasket over at flere sentrale momenter ikk er gjengitt i dommen, sier Emberland.

Marius Emberland (t.h.), prosessfullmektig på vegene av staten under rettsaken før påske sammen med Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik.

Han mener det ikke er grunnlag for et spørsmål om man skal være bekymret for at staten blir dømt i første instans for brudd på menneskerettighetene.

– Jeg har ført slike saker for staten i mange år. Ofte vinner vi frem og andre ganger taper vi i første instans, men vinner frem gjennom anke. Det har jeg et profesjonelt forhold til. Det eneste jeg mente å si var at jeg ikke personlig er bekymret. Når det er sagt er det selvsagt alvorlig at tingretten har kommet til at staten har krenket EMK artikkel 3, men det er altså en vurdring som vi er uenig i, sier Emberland.

Les mer om

  1. Kriminalomsorgen
  2. Anders Behring Breivik
  3. Oslo
  4. Rettssaker
  5. Frode Sulland